Tag Archives: Mohammad Fadaee

Iran’s supreme court insists on Mohammad Fadaee’s executions

Hopes for life did not last long for Iranian juvenile Mohammad Fadaee whose execution was indefintely postponed for the third time by the head of Iran’s judiciary on July 24, 2008. (http://scenews.blog.com/3385122)

After submitting documents by Mohammad’s current attorney proving that the prior attorney’s who represented Mohammad were not licensed , Ayatollah Shahrudi had ordered futher review of the file . However without much considerations and full re-trial, supreme court again re-issued the prior death penalty verdict.

Mohammad’s attoney now has 30 days to appeal the new decision or obtain pardon by the victim’s family. Mohammad’s initial death sentence was only issued after one hearing while being inadequently presented by fake attorney’s!

In a letter made public on 7 June, Mohammad Fedaee said that officials had kicked and tortured him, to the point that one night he agreed to sign – by way of a fingerprint – a confession without knowledge of its content. In his letter he wrote, “I was beaten and flogged repeatedly … They hanged me from the ceiling [and] left me with no hope of living.” The courts had taken no account of the fact that Mohammad Fedaee had only confessed after being tortured. Mohammad was 17 at the time of alleged murder.

For more details about Fadaee’s case visit: http://scenews.blog.com/Mohammad%20Fadaee/

محمد فدايي بار ديگر در چند قدمي مرگ

روزنامه اعتماد

  تاييد حکم قصاص محمد فدايي جوان محکوم به قصاص که در 17 سالگي متهم به قتل شده بود، بار ديگر او را در چند قدمي مرگ قرار داد. اين اتفاق در حالي رخ داد که پيش از اين رئيس قوه قضائيه از صدور اذن اعدام اين جوان خودداري کرده و پرونده را براي فراهم شدن مقدمات محاکمه مجدد وي در اختيار ديوان عالي کشور قرار داده بود

به گزارش خبرنگار ما، پرونده محمد فدايي که از 17 سالگي در زندان به سر مي برد در طول 5 سال گذشته با افت و خيزهاي زيادي مواجه شده است. وي که تاکنون دو بار پاي چوبه دار رفته و با نامه آيت الله هاشمي شاهرودي به سلول خود بازگردانده شده است، چندي قبل بالاخره توانست موافقت رئيس قوه قضائيه را در خصوص اعاده دادرسي جلب کند. اين جوان و وکلاي مدافع جديدش اسناد و مدارکي را به دفتر رئيس قوه قضائيه ارائه دادند که ثابت مي کند وکلاي محمد در زمان محاکمه قلابي بوده اند و جلسات محاکمه اش وجاهت قانوني نداشته است. هر چند آيت الله هاشمي شاهرودي صحت اين مدارک را پذيرفت و حکم قصاص وي را خلاف بين شرع دانست اما شعبه 27 ديوان عالي کشور پس از در اختيار گرفتن پرونده حکم اعدام را تاييد کرد. قضات ديوان با اين استدلال که دادنامه صادره يک بار پيش از اين تاييد شده است اعلام کردند اکنون دليلي براي نقض حکم و محاکمه دوباره محمد وجود ندارد.تاييد حکم قصاص از سوي شعبه 27 ديوان عالي کشور يک بار ديگر محمد و وکلاي مدافعش را به تکاپو انداخت تا تلاش خود را براي اثبات غيرقانوني بودن مراحل دادرسي آغاز کنند چرا که مطابق قانون اگر وکيل مدافع متهم به قتلي قلابي بوده يا اجازه وکالت نداشته باشد محاکمه وجاهت قانوني ندارد.محمد مصطفايي – يکي از وکلاي محمد – درباره روند رسيدگي به پرونده به خبرنگار ما گفت؛ «طبق قانون هنگامي که رئيس قوه قضائيه حکم قصاص را نمي پذيرد پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع مي شود و در صورتي که قضات ديوان

نيز راي را نقض کنند بايد متهم از ابتدا محاکمه شود اما اگر حکم تاييد شود ديگر محاکمه مجددي در کار نخواهد بود. در اين پرونده به رغم مدارک متعدد و روشن که ارائه داديم ديوان عالي کشور حکم قصاص را نقض نکرد.»وي افزود؛ «در اين مدت محمد فقط يک بار در جلسه دادرسي که در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد، حضور داشت و پس از آن وکلاي قلابي او به خاطر بي اطلاعي از قانون در مهلت هاي مقرر، اعتراض خود را به راي صادره اعلام نکردند و اين جوان از حق قانوني خودش براي دفاع محروم شد.»

وي ادامه داد؛ «اکنون ما 30 روز مهلت داريم به راي صادره در ديوان عالي کشور اعتراض و از دادستان کل کشور تقاضاي اعمال ماده 18 (اعاده دادرسي) کنيم. در صورتي که اين تقاضا نيز پذيرفته نشود، پرونده يک بار ديگر بايد به رئيس قوه قضائيه ارجاع شود تا او در مورد پرونده تصميم گيري کند و من اطمينان دارم رئيس قوه قضائيه و بازرسان دفتر وي قطعاً به مدارک ارائه شده توجه مي کنند، همان طور که پيش از اين آن را مورد توجه قرار دادند.»

وکيل مدافع محمد در ادامه گفت؛ «در کشورهاي مختلف که حکم اعدام هنوز وجود دارد هنگامي که قصد دارند حکمي را اجرا کنند دادستان وکيل مدافع متهم را فرامي خواند و به او گوشزد مي کند اگر مدرک جديدي براي اثبات بي گناهي موکلش دارد، ارائه دهد و در واقع حکم زماني اجرا مي شود که متهم و وکلايش هيچ مدرک جديدي نداشته باشند.

در اين گونه نظام هاي قضايي هيچ عجله يي براي اعدام وجود ندارد چرا که جان انسان غيرقابل بازگشت است و تا زماني که اطمينان حاصل نشود مدرکي به نفع متهم وجود ندارد حکم را اجرا نمي کنند، بنابراين نبايد در اجراي حکم اعدام تعجيل کرد.»

وي خاطرنشان کرد؛ «در پرونده محمد فدايي ايراداتي وجود دارد که قوي ترين آن قلابي بودن وکلايش است و ما تقاضاي خود را براي اعاده دادرسي ارائه خواهيم داد، اما از خانواده اولياي دم نيز درخواست بخشش داريم. اولياي دم پرونده هرچند اصرار بر قصاص داشتند اما خانواده يي بسيار محترم و متشخص هستند و ما از آنها استدعا مي کنيم با بخشش و گذشت بزرگ خود از اعدام محمد صرف نظر کنند. ما قبول داريم آنها داغدار هستند و فرزند عزيزشان را از دست داده اند و حق دارند مسبب ماجرا را تنبيه کنند ولي بي شک بخشش آنها را آ سوده و آرام تر خواهد کرد

فرصتي ديگر براي <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي>

اعتماد ملي:

‌ رئيس قوه قضاييه صبح روز گذشته حكم اعدام <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> را متوقف كرد، بدين ترتيب با دستور بالا‌ترين مقام قوه قضاييه اين دو نفر فرصت يافتند تا با كمك وكلا‌ي پرونده رضايت اولياي دم را جلب كنند. ‌<محمد فدايي> پسري كه از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد و پيش از اين به خاطر قلا‌بي بودن وكلا‌ي مدافعش در جلسه محاكمه امكان دفاع از خودش را از دست داده بود، نامش در ليست اعدامي‌هاي روز چهارشنبه قرار گرفته بود كه صبح روز گذشته با دستور آيت‌الله شاهرودي اين حكم براي سومين بار متوقف شد. ‌

<محمد فدايي> متهم است كه در اول ارديبهشت‌ماه سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مقابل يك باشگاه بيليارد جواني 21 ساله به نام <سعيد> را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود. ‌ محمد پيش از اين درباره نحوه رسيدگي به پرونده‌اش گفته بود: <من ابتدا به قتل اعتراف نكردم چون اصلا‌ از موضوع خبر نداشتم اما يكي از دوستانم عليه من شهادت داد و مرا قاتل خواند سپس به خاطر فشارهايي كه در اداره آگاهي تحمل مي‌كردم، توضيحاتي دادم اما هيچكدام از حرف‌هايم به معني پذيرفتن اتهام قتل نبود. از طرفي هيچ شاهدي نديده كه من سعيد را با چاقو زده باشم. به هر حال پرونده به دادگاه رفت و پدرم برايم دو وكيل گرفت. آن دو وكيل هيچ دفاعي از من نكردند و به همين خاطر هم به قصاص محكوم شدم و بعدا معلوم شد وكلا‌ي مدافعم قلا‌بي بوده‌اند.> ‌ از سوي ديگر حكم قصاص <بهنود شجاعي> هم كه قرار بود صبح چهارشنبه اجرا شود از سوي رئيس قوه قضاييه براي يك ماه به تعويق افتاده است.

<بهنود> هم در حادثه‌اي ديگر كه روز 27 مرداد سال 84 رخ داد، با شخصي به نام <احسان> 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با شيشه نوشابه احسان را مجروح و به قتل رسانده است. ‌ محمد اوليايي فرد وكيل پرونده <بهنود شجاعي> درباره توقف حكم اعدام موكلش به اعتماد ملي گفت: در آغازين ساعات روز سه‌شنبه دوم مردادماه حكم اعدام <بهنود شجاعي> كه از افراد زير 18 سال است به دستور رئيس قوه قضاييه متوقف شد و به يك ماه بعد موكول شد. وي افزود: هر چند انتظار بيشتري از مسوولا‌ن داشتيم اما از زمان توقف حكم بايد با اهتمام بيشتري رضايت اولياي دم را جلب كنيم. از سوي ديگر عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع <محمد فدايي> نيز درباره توقف حكم اعدام موكلش به اعتماد ملي گفت: حكم اعدام <محمد> فعلا‌ و بدون در نظر گرفتن زمان به تعويق افتاده است. در اين ميان از آنجا كه با اعاده دادرسي موافقت شده است بنابراين پرونده براي بررسي فرستاده شده است. وي اظهار اميدواري كرد تا در اعاده دادرسي <محمد> كه در سن 17 سالگي مرتكب قتل شده است از قصاص تبرئه شود

Executions of Behnoud Shojaee and Mohammad Fadaee postponed again

Execution of Mohamamd Fadaee and Behnoud Shojaee were postponed for the third time by the head of Iran’s judiciary. They were both scheduled to be hanged Wednesday Morning.

Behnoud’s execution was postponed for the third time while Mohammad’s execution was postponed indefinitely pending the a new trial and review of his file.

Last week in a joint press conference 24 human right organizations including Stop Child Executions demanded Iran to Stop the executions of Mohammad Fadaee, Behnoud Shojaee, Mohammad Jazee as well more than 132 other juveniles facing death penalty in Iran.

In a seperate statement European Union also condemned the scheduled executions. Islamic Regime in Iran is facing substantial international and internal pressure to abolish its practice of child executions which is direct violation of UN children right coneventions. 

 

محمد فدايي و بهنود شجاعي در فهرست اعداميان سحرگاه چهارشنبه

اعتماد
 

دو پسر نوجوان که يک ماه پيش حکم قصاص آنها از سوي رئيس قوه قضائيه متوقف شده بود، يک بار ديگر در ليست اعداميان قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار ما محمد فدايي و بهنود شجاعي دو پسر جواني که متهم هستند در 17سالگي و در دو نزاع جداگانه مرتکب قتل شده اند در حالي در فهرست اعداميان سحرگاه چهارشنبه قرار گرفته اند که تاکنون دو بار پاي چوبه دار رفته اند اما هر بار به دستور رئيس قوه قضائيه حکم اعدام آنها متوقف شد تا اين دو تلاش خود را براي جلب رضايت اولياي دم از سر بگيرند. عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع محمد فدايي روز گذشته به خبرنگار ما گفت؛ متاسفانه قرار است محمد روز چهارشنبه اعدام شود، اين در حالي است که وکلاي محمد در جلسه محاکمه قلابي بودند و مدارک محکمي در اين خصوص وجود دارد و وکلاي قلابي در دادگاه محکوم شدند. در لايحه يي که به اتفاق وکيل ديگر محمد نوشتيم و به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاديم اين ايراد را گوشزد کرديم که درخواست ما براي ادعاي دادرسي پذيرفته و پرونده براي نقض حکم به شعبه 27 ديوان عالي کشور فرستاده شد و هم اکنون پرونده در حال رسيدگي است اما چون نامه يي به اجراي احکام ارسال نشده است، مسوولان شعبه اجراي احکام قصد دارند حکم را اجرا کنند. در چنين شرايطي سوال اينجاست که اگر محمد اعدام و سپس حکم ديوان عالي کشور به نفع او صادر شود، چطور مي توان وي را به زندگي بازگرداند. خرمشاهي افزود؛ قضات شعبه 27 ديوان ارسال نامه يي به اجراي احکام را که نشان دهد پرونده در اين شعبه در حال رسيدگي است، غيرقانوني مي دانند، در حالي که پيش از اين زماني که شعبه تشخيص ديوان وجود داشت اين اتفاق مي افتاد. محمد فدايي متهم به قتل آن هم در 17 سالگي است و بايد در اين گونه پرونده ها دقت بسياري انجام شود. وي در ادامه گفت؛ با توجه به شرايط به وجود آمده تقاضاي توقف اجراي حکم از سوي رئيس قوه قضائيه را نيز مطرح کرديم که اميدوارم اين درخواست پذيرفته شود چون جان انسان ها قابل بازگشت نيست. به جز محمد فدايي، بهنود شجاعي نيز در ليست اعداميان اين هفته قرار دارد و اولياي دم پرونده وي تاکنون حاضر به اعلام رضايت نشده اند. در همين حال خانواده بهنود درخواست کرده اند براي جلب رضايت فرصت بيشتري به آنها داده شود چرا که جلب رضايت از خانواده يي داغدار در زمان کوتاه امکان پذير نيست. شنيده شده شش نفر قرار است سحرگاه روز چهارشنبه در زندان اوين اعدام شوند که به جز بهنود و محمد جواني به نام عليرضا نيز در اين ليست قرار دارد. عليرضا چند سال پيش صاحبکار خود را به قتل رسانده و مدعي شده بود او را در حال تعرض به همسرش ديده بود. هنوز مقامات دادسراي جنايي تهران خبر اعدام هاي قريب الوقوع را تاييد نکرده اند. 

مادر محمد فدايي با ارسال نامه يي به رئيس قوه قضائيه خواستار توقف اجراي حکم تا زمان رسيدگي پرونده وي در ديوان عالي کشور شد.

در نامه يي که مادر محمد نوشته، آمده است؛ اکنون که قرار است پسرم را به جرم قتل قصاص کنند از تنها کسي که مي توانم کمک بخواهم رئيس قوه قضائيه است چرا که فقط او مي تواند فرصتي دوباره براي زندگي به محمد که زمان دستگيري 17ساله بود، بدهد. اکنون فرزندم در حالي در آستانه اعدام قرار دارد که آيت الله هاشمي شاهرودي دستور داد پرونده محمد بار ديگر اعاده دادرسي شود و در ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار گيرد، اما هنوز تحقيقات در ديوان به نتيجه نرسيده و اگر حکم اجرا و سپس بي گناهي محمد ثابت شود چگونه مي توان جان او را دوباره برگرداند.مادر محمد در ادامه از رئيس قوه قضائيه تقاضا کرد همچون ماه گذشته يک بار ديگر دستور توقف اجراي حکم را صادر کند تا محمد مهلتي دوباره براي بازگشت به زندگي به دست آورد.محمد فدايي جواني است که در 17سالگي به اتهام قتل پسري به نام سعيد مقابل يک باشگاه بيليارد دستگير و به قصاص محکوم شد اما دوبار اجراي حکمش به تعويق افتاد . مادر اين متهم در حالي خطاب به رييس قوه قضاييه نامه نوشته که هنوز هيچ مقام رسمي خبر اعدام قريب الوقوع او را تاييد نکرده است.

محمد فدایی بی گناهی در آستانه اعدام

محمد مصطفایی

دیروز یعنی دوشنبه بیست و هفتم خرداد وکالت نوجوانی به نام محمد فدایی را که در سن ۱۷ سالگی به اتهام جرم قتل عمد دستگیر و با حکم صادره توسط شعبه ۷۱ کیفری استان به مرگ محکوم شده بود و با قطعیت حکم چند بار هم به پای چوبه دار رفته بود را پذیرفتم و امروز به دفتر اجرای احکام رفته و پرونده اتهامی محمد را خواندم.

پرونده حدود ۲۰۰ صفحه بود و چند مرحله بازجویی هم توسط مراجع انتظامی و قضایی صورت پذیرفته بود. صرفنظر از اینکه حکم اعدام محمد و کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن دارند بر خلاف قانون است در پرونده این نوجوان هم مثل بیشتر پرونده های قتلی که دارم اشکالات بسیاری – چه ماهوی و چه شکلی – وجود داشت که واقعا نمی دانم با چه دل و جراتی این نوجوانان توسط ما انسانها اعدام می شوند.

 به هر حال از زمانیکه در حال خواندن پرونده بودم همینطور غصه می خوردم و در نهایت هم کمی عصبانی شدم به طوری که دیگر نتوانستم کارهایی که در برنامه داشتم را ادامه دهم.

درمراحل اولیه بازجویی محمد شدیدا منکر ارتکاب قتل شده بود قتل دریک نزاع دسته جمعی صورت گرفته بود که در این نزاع حدود ده نفر شرکت داشتند ابراهیم کسی بود که حسابی آتش نزاع را شعله ور تر کرده بود و وقتی مقتول مصدوم می شود گویا او فریاد زده بود که محمد سعید را زد و فرار کنید. هیچکس ندیده بود که محمد ضربه ای به مقتول بزند ابراهیم در مراحل دادرسی مدعی است بعد از دعوا و بردن سعید به بیمارستان به محمد زنگ می زند و می گوید راستش را بگو تو با چاقو زدی؟ …! استنباط من با مطالعه پرونده این است که محمد تحت شرایط سخت بعدها اقرار به داشتن چاقو کرده البته در حال حاضر دلایلی به دست آورده ایم که نشان می دهد که او بی گناه است.

و از طرفی تنها برادر مقتول که خود را مقصر در قتل برادرش می داند در اظهاراتش عنوان کرده که دیده است محمد سعید را با چاقو زده. 

در این نزاع بسیاری از شرکت کنندگان وسایل قتاله ای همچون میله آهنی، چوب، بیل و غیره داشتند و بعید نیست بین ده نفر چند نفر چاقو داشته باشند. پدر سعید برای دفاع از فرزندش دو وکیل دادگستری انتخاب می کند ولی بعدها معلوم می شود این  دو نفر حق و کالت نداشتند و پس از این موضوع درخواست رسیدگی مجدد به پرونده اش می کند ولی کسی تا بحال به دادش نرسیده….. و دیوانعالی کشور هم با توجه به وجود  این دلیل محکم و محکمه پسند بر اینکه حق هر کسی است تا از وکیل دادگستری برای دفاع از خود استفاده کند چنین اظهار نظرمی کند:صرفنظر از صحت و سقم ادعاها مطروحه درخواست وکیل متهم انطباقی با شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ندارد در حالیکه بند ۴ ماده فوق جعلی بودن اسناد را یکی از دلایل پذیرش اعاده دادرسی قرار داده است و چون این دو وکیل قلابی پروانه وکالت خود را جعل نموده بودند پس موکل وکیلی نداشت تا از حقوقش دفاع کند و اگر هم در پرونده های قتل وکیل دادگستری حضور نداشته باشد حکم صادر ارزش قانونی ندارد. حال سئوال اینجاست که منظور از سرفنظر از صحت و سقم چیست؟ آیا واقعا اگر کسی ادعای درستی داشت که با واقعیت مطابقت نمود می بایست به ادعاهای وی ترتیب اثر نداد و  مجوز مرگ او را صادر کرد؟ آیا خون یک انسا ن(در اینجا یک کودک)  به این میزان بی اهمیت است که قضات زحمت رسیدگی دقیق به ادعاهای یک محکوم به اعدام را نمی دهند؟ آیا عدالت چنین اقتضا می کند و ما نمی دانیم یا عدالت همین است که آنها قلم به مرگ یک نوجوان می زنند؟…..

فقط باید به یاد داشت که عدالت بالاترین ارزشهاست.

برای احقاق حقوق موکلانم که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند تمام تلاش خود را به کار می بندم و از تمام فعالین حقوق بشر می خواهم که یاریم کنند.

در این پروند آقای خرمشاهی هم قبول زحمت فرمودند امیدوارم به کمک ایشان این نوجوان از مرگ نجات یابند و از طرفی اولیاء دم هم با توجه به وضعیت موکلم در تصمیم گیری خود دقت کرده، و نگذارند خون این نوجوان ریخته شود.

Amnesty Update on Mohammad Fadaee

AMNESTY INTERNATIONAL                                                                                                                                    AI Index: MDE 13/082/2008           
                                                                                                                                                                                          12 June 2008
Further Information on UA 146/08 (MDE 13/074/2008, 30 May 2008) – Imminent execution/legal concern
IRAN                              Mohammad Feda’i (m), aged 21, juvenile offenderJuvenile offender Mohammad Feda’i was granted a one-month reprieve on 10 June, the day before he was scheduled to be executed, to allow time for his family to negotiate with the family of the boy he was convicted of killing, and to agree on financial compensation in exchange for pardoning him.
Mohammad Feda’i had been due to be executed on 18 April 2007, but his execution was stayed because he had received inadequate legal
representation during his trial. His request for a retrial was rejected, and his execution was rescheduled for 11 June.
In a recent letter made public on 7 June, Mohammad Feda’i said that officials had kicked and tortured him, to the point that one night he agreed to sign – by way of a fingerprint – a confession without knowledge of its content. In his letter he wrote, “I was beaten and flogged repeatedly … They hanged me from the ceiling [and] left me with no hope of living.” The courts had taken no account of the fact that Mohammad Feda’i had only confessed after being tortured.

BACKGROUND INFORMATION

As a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), Iran has undertaken not to execute people convicted of crimes committed when they were under the age of 18. However, since 1990 Iran has executed at least 30 juvenile offenders, seven of them in 2007 and two in 2008.
A Kurdish boy, Mohammad Hassanzadeh, believed to be aged 16 or 17, was hanged in Sanandaj prison on 10 June. He had been convicted of murdering a 10-year-old boy; he had been aged about 15 at the time (see Kurdish boy executed in Iran, at: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/kurdish-boy-executed-iran-20080611). Another juvenile offender, Javad Shoja’i, was executed in the central city of Esfahan on 26 February. He had been sentenced to qesas (retribution) for a murder carried out when he was 16.
At least 85, and possibly many more, other juvenile offenders are now on death row in Iran. The execution of juvenile offenders is prohibited under international law. Amnesty International opposes the death penalty in all cases, and supports the global trend away from the use of the death penalty, powerfully expressed in the UN General Assembly’s resolution calling for a worldwide moratorium on executions on 18 December 2007.
For more information about executions of juvenile offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, June 2007), http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007.
For more information about the reprieve handed down to Mohammad Feda’i on 10 June, see Iran: Reprieve should be first step in ending juvenile executions (11 June 2008), http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-reprieve-should-be-first-step-ending-juvenile-executions-20080611

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, English or your own language:

– welcoming the stay of execution granted to Mohammad Feda’i;
– calling on the authorities to commute his death sentence, as he is facing execution for a crime committed when he was under 18;
– pointing out that in a letter made public on 7 June Mohammad Feda’i described how he had been tortured and how he was forced to confess, both of which are strictly illegal under Iranian and international human rights law;
– acknowledging that governments have a right and responsibility to bring to justice those suspected of criminal offences in proceedings that meet international standards for fair trial, but pointing out that the death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment;
– reminding them that Iran is a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which prohibits the use of the death penalty against those under the age of 18 at the time of offence, and that the execution of Mohammad Feda’i would therefore be a violation of international law.

APPEALS TO:

Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:                    info@leader.ir
Salutation:          Your Excellency
Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email:                    info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation:          Your Excellency
COPIES TO:
President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:                    dr-ahmadinejad@president.ir
via website: www.president.ir/email
and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.
PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 24 July 2008.

Executions of Behnoud and Mohammad delayed for one month

Executions of Behnoud Shojaee and Mohammad Fedaee were delayed for one month. The stay of executions, ordered by head of Iran’s judiciary were a direct result of condemnations in Iran and worldwide. Shahroudi’s order is to enable further efforts towards reconciliation and pardon by the families of the victims.

Meanwhile Saeed Jazee’s lawyer, Mohammad Mostafaee said that Saeed’s execution was scheduled for 25 June, not today, but that he had been placed in solitary confinement in Evin prison. Mostafaee said that he did not know the reason for that move. He also said that he had not received official notification in writing confirming the execution of any of his clients, as is required under Iranian law. A judiciary official also said that Saeed Jazee’s name was not on the list of those scheduled for Wednesday executions.

Stop Child Executions everyone for their efforts which pressured the officials of Iran’s regime to delay the executions. However all three juveniles still remain at the risk of executions.

اجراي حكم <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> يك ماه به تعويق افتاد

اعتماد ملي

در حالي كه پيش از اين قرار بود دو متهم كه در نوجواني مرتكب قتل شده‌اند، صبح امروز در زندان اوين پاي چوبه دار بروند، حكم قصاص هر دو آنها روز گذشته از سوي رئيس قوه قضاييه به مدت يك ماه به تعويق افتاد. <محمد فدايي> پسري كه از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد و پيش از اين به خاطر قلا‌بي بودن وكلا‌ي مدافعش در جلسه محاكمه امكان دفاع از خودش را از دست داده بود، قرار بود صبح امروز همراه با 10 محكوم ديگر در زندان اوين پاي چوبه دار برود اما ظهر روز گذشته با دستور آيت‌الله شاهرودي اين حكم متوقف شد.

<محمد فدايي> متهم است در سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي جواني 21 ساله به نام <سعيد> را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود. ‌ محمد كه تاكنون دو بار نامش در فهرست مرگ قرار گرفته است در اين‌باره مي‌گويد: <من واقعاً در اين قتل بي‌گناه هستم و اگر در دادگاه فرصت دفاع داشتم اين موضوع را ثابت مي‌كردم. داشتن وكيل حق مسلم و قانوني من است.>

از سوي ديگر حكم قصاص <بهنود شجاعي> هم كه قرار بود صبح امروز اجرا شود از سوي رئيس قوه قضاييه براي يك ماه به تعويق افتاده است.

بهنود هم در حادثه‌اي ديگر كه روز 27 مرداد سال 84 رخ داد، با شخص ديگري به نام <احسان> 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با ضربه شيشه نوشابه احسان را مجروح كرد و به قتل رساند

ISNA:
.
محمد مصطفايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار داشت: جهت پيگيري پرونده موكلم كه قرار بود مجازات قانوني وي فردا صبح در زندان اوين اجرا شود، به دفتر رييس قوه قضاييه مراجعه كردم و مسوولان دفتر ايشان اعلام كردند اجراي حكم بهنود شجاعي به منظور اخذ رضايت اولياي دم به مدت يك ماه به تعويق افتاده است.
وي گفت: متوجه شدم براي محمد فدايي نيز كه پدرش پيگير موضوع بود، دستوري مشابه موكلم از سوي رييس قوه صادر شده است.
مصطفايي درباره آخرين وضعيت موكل ديگرش به نام سعيد جزيي كه قرار است پنجم تيرماه مجازات قانوني‌اش اجرا شود، گفت: موكلم صبح امروز به قرنطينه زندان اوين منتقل شده كه هنوز علت انتقال را متوجه نشدم و از طرفي زمان اجراي حكم هيچ يك از موكلانم كه طبق بند “ح” ماده هفت آيين‌نامه به اينجانب به‌عنوان وكيل محكوم‌عليه كتبا اعلام نشده است.
مصطفايي خاطرنشان كرد: با اين وجود بنا به دستور رييس قوه قضاييه اجراي حكم بهنود شجاعي و محمد فدايي به تعويق افتاده و اجراي حكم سعيد جزيي نيز با توجه به اعلام زمان فاقد وجاهت قانوني است.
فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران نيز در اين‌باره به خبرنگار ايسنا گفت: با دستور رييس قوه قضاييه و تلاش هيات صلح و سازش دادسراي امور جنايي، اجراي مجازات بهنود شجاعي و محمد فدايي يك ماه به تعويق افتاد تا ان‌شاءالله زمينه برقراري صلح و سازش فراهم شود.
وي همچنين با اشاره به آنچه در برخي رسانه‌ها مبني بر اجراي مجازات سعيد جزيي عنوان شده است، خاطرنشان كرد: ‌اين فرد از ابتدا در فهرست اجراي حكم محكومان روز چهارشنبه نبوده است.

URGENT CALLS: Behnoud & Mohammad transferred to quarantine for execution

Mohammad Fadaee and Behnoud Shojaee were transferred to pre-execution quarantine to be hanged at 5 am this Wednesday  June 11, in Tehran (5:30 pm Pacific Standard Time Tuesday June 10).

Stop Child Executions Campaign asks everyone to call the following numbers as soon as possible asking for delay of executions:

Alireza Jamshidi, Spokesperson of Iran’s judiciary
+98 912 159 5504

Mohammad Shirj, Head of Judiciary Special supervision
+98 21 664 05170
+98 21 664 05171
+98 21 664 05172
+98 21 664 07070

To read about Behnoud Shojaee:  http://scenews.blog.com/3094669/
To read abount Mohammad Fadaee visit: http://scenews.blog.com/3176209/