صدای مظلوم را به گوش دیگران برسانید

سلام دوست عزیز در روزنامه کیهان
 هیچ کس قصد و حتی حق توهین به عقاید دیگران را نداشته و نخواهد داشت هر کس می تواند عقاید خاصی داشته باشد و این مورد احترام همه می باشد  اگر خبری از اعدام کودکان یا دستگیری شخص خاصی یا تظلم خواهی مظلومی با ایمیل به شما و دوستان دیگر ارسال می شود به هیچ عنوان قصد توهین وجود ندارد حقیقت این است که اصلاح قانون، عدم سوء استفاده برخی از مسئولین که دارای اقتدار و قدرت هستند خواست ماست و ما از شما به عنوان کسی که می توانید صدای مظلوم را به گوش دیگران برسانید این توقع را داریم که در مورد موضوعات حقوق بشری نیز تامل نموده و قسمتی از اوراق روزنامه را نیز به این بخش اختصاص دهید و همچنین حرف حق را به گوش مسئولین برسانید بیش از دو سال است که در مورد حقوق کودکان فعالیت می کنم امیدوارم که شما زمینه ای را آغاز کنید با با بحث در مورد حقوق آنها در آینده جامع ای سالم داشته باشیم . ارادتمند
  محمد مصطفایی