اعدام یا قصاص = بازی با کلمات

اعدام با قصاص فرق داره اما در نهایت مگر همه اینها بازی با کلمات نیست مگر سر آخر این نیست که جان کسی گرفته می شود و احکام پایان زندگی این افراد هم از سوی قوه قضاییه داده می شود؟ 

میترا خلعتبری 
آقای جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه درباره اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال فرمودند که هیچ اعدامی در این مقطع سنی انجام نمی شود!!! اما قصاص با اعدام متفاوت و حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اولیای دم است که صورت نمی‌گیرد.احیانا هیچ کدوم از خبرنگاران پر ادعای مطبوعات هم اونجا نبودند که به ایشون بگند، بله همگان می دونند که اعدام با قصاص فرق داره اما در نهایت مگر همه اینها بازی با کلماات نیست مگر سر آخر این نیست که جان کسی گرفته می شود و احکام پایان زندگی این افراد هم از سوی همکاران ارجمند شما در همان قوه داده می شود. 
بی بی سی گفته که در سال جاری میلادی، تاکنون شش نوجوان مجرم در ایران اعدام شده اند و گفته شده که حدود ۱۳۰ نفر دیگر نیز در انتظار اعدام به سر می برند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته از آنجا که حکم مرگ برای نوجوانان به درخواست حکومت صادر نمی شود و درخواست اولیای دم است، ایران برنامه ای برای جلوگیری از

 مجازات مرگ نوجوانان یا آنچه که “قصاص” خوانده است، در پیش ندارد. گویا آقای جمشیدی زیاد با سیستمی که در بسیاری از شعبات دادگاه ها و به خصوص در شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی بر ا است آشنا نیستند. کاش آقای جمشیدی در یکی از جلسات محاکمه هایی که برای مثال در آن نوجوانی دست بر قضا مرتکب قتل شده است حضور داشتید و می دید که وقتی اولیای دم پرونده ای در خصوص خواستن حکم قصاص برای قاتل فرزندشات همچنان دو دل هستند قضات چطور آنها را مجاب به این درخواست می کنند، به طوری که اگر درخواست حکم قصاص نکنند این طور تلقی می شود که گویا جان فرزندی که از دست داده اند برایشان مهم نیست. کاش در یکی از جلسات به اصطلاح صلح و سازشی که در شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی برپا می شود حضور داشتید و می دید قضاتتان در این جلسات چطور از اولیای دم می خواهند که گذشت کند. فقط یک بار، فقط یک بار از او می پرسند که رضایت می دهی یا نه و پس از آن هم  می گویند خب پس ما ناچاریم که حکم قصاص را رعایت کنیم.

به خدا قسم هزاران هزار بار افراد خیر و فعالی که در این عرصه فقط در راه رضای خدا کار می کنند می روند و می آیند، بدترین ناسزاها را گاهی از اولیای دم می شنوند و مسائل دیگر اما خسته نمی شوند اما شعبه صلح و سازش شما چه کرده است و می کند؟

از طرف دیگه امروز همکار و دوست خوبم، محمد مطصفایی باز هم از  موضوع اعدام اطفال زير ۱۸ سال كه ايران رتبه نخست را در سطح جهان در ميان دو يا سه كشور اجرا كننده اعدام، كسب كرده، گفته است. کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر هم  مجددا از افزايش ميزان اعدام ها در ايران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا احکام صادره اعدام برای کسانی که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند را متوقف کند. اين کميساريا همچنين از افزايش تعداد اعدام ها در ايران طی ماه های اخير ابراز نگرانی کرده است. آقای کالويل می گويد: ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا کنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است و در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد. از طرف دیگه پیش از این هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود: تعداد به شدت رو به افزایش اعدام نوجوانان، گواه وحشتناک و نگران کننده بی‌توجهی کامل دولت ایران به حقوق شهروندان و قانون بین‌المللی است. هادی قائمی می گوید: “اصرار هولناک مقامات قضایی ایران در اجرای چنین اعدام های ظالمانه ای، علیرغم فریادهای اعتراضی در داخل و خارج کشور، با سرعت و پشت سر هم فقط از یم مسئله حکایت می کند اما در عین حال هیچ نشانه ای از حل ریشه ای مسائل اقتصادی و اجتماعی ای که منجر به چنین جرایمی می شود در ایران مشاهده نمی شود.