© Stop Child Executions is an archive website.  All content is for historical & reference purposes only. Some information may be subject to updates.

Reza Padashi and Hossein Haghi could be facing the hangman’s noose

Source : http://mohegh.blogfa.com/post-171.aspx

According to child rights lawyer Mohammad Mostafaei, two juveniles are in danger of execution. In his newsblog he reports of Reza Padashi and Hossein Haghi, both convicted of alleged offences at the age of 16. He said that Reza’s family have collected 60 million toman (approx $60,000) to pay the victim’s family blood money, but the family has requested 150 million toman ($150,000).

Read more: Reza Padashi and Hossein Haghi could be facing the hangman’s noose

رضا پاداشی و حسین حقی در آستانه اعدامرضا پاداشی و حسین حقی

به دلیل ارتکاب جرم در کودکی در آستانه اعدام قرار دارند

ماجرای پرونده رضا پاداشی

در ساعت 21:30 مورخه 20/12/1382 از طریق بیمارستان تامین اجتماعی شهریار اطلاع داده شد که در جریان یک درگیری، شخصی به نام رحمان درخشان مجروح و به قتل رسیده است در روز 21/12/82 رضا دستگیر می شود. وی در اولین تحقیق اظهار می نمایدکه: « ... مقتول مرا دائما اذیت می کرد در تاریخ 20/12/82 حدود ساعت 8 شب از سر کار بر می گشتم مقتول جلوی مرا گرفت و با مشت مرا زد بعد من هم با چاقو ایشان را زدم و فرار کردم ...» در تاریخ 28/12/82 رضا مجدآ مورد بازجویی قرار گرفته و اظهار می دارد:« ... وقتی رحمان درخشان جلوی من آمد و مرا زد من افتادم و پاشدم ولی او باز هم مرا می زد که من هم چاقو را در آوردم که او را بترسانم، نمی دانم چه شد که چاقو را به او زدم ولی خیلی ترسیده بودم و او رفت به یک خیابان دیگر و من هم رفتم و بعدآ فهمیدم که فوت کرده است...» باز جوئیهای مختلفی از رضا در طول دادرسی صورت گرفت و ایشان بدون کوچکترین تعارضی گفته های خود را تکرار کرد. ولی آنچه که مورد توجه واقع نگردید و در مراحل تحقیقات مقدماتی نیز به آن پرداخته نشد. سن کم و بیماری روحی و روانی رضا بود پس از صدور حکم بدوی و تایید آن توسط دیوانعالی کشور، زمانیکه پرونده مراحل استیذان و درخواست اعاده دادرسی را می گذراند در تاریخ 19/4/1386 پزشکی قانونی نامه ای صادر و صراحتآ اعلام می
دارد که:« ... محکوم علیه در هنگام ارتکاب جرم مطروحه قبلآ به علائمی از اختلال خلقی از نوع افسردگی و عدم کنترل تکانه مبتلا بوده است..»

Read more: رضا پاداشی و حسین حقی در آستانه اعدام