Tag Archives: Saeed Jazee

سه محکوم به قصاص در فهرست مرگ

سه پسر نوجوان که در سنين زير 18 سال مرتکب قتل شده بودند در ليست اعداميان اجراي احکام دادسراي جنايي تهران قرار گرفتند.به گزارش خبرنگار ما نام بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي که هر سه در نزاع دسته جمعي و زماني که زير 18 سال سن داشتند مرتکب قتل و در محاکمه هايي جداگانه به قصاص محکوم شده بودند اکنون در فهرست اعداميان چهارشنبه آخر ماه و پنج تيرماه قرار گرفته اند.

بهنود شجاعي

بهنود اولين فردي است که قرار است روز 22 خردادماه در محوطه زندان اوين اعدام شود. وي که حالا 20ساله است، زماني که 17 سال بيشتر نداشت در يک نزاع خياباني در ونک پارک تهران جواني به نام احسان را به قتل رساند. بهنود که در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد در جلسه محاکمه اش گفت؛ من و احسان هيچ کدام عامل اصلي درگيري نبوديم و در واقع دوست من و دوست احسان بودند که با هم درگير شدند. هر کدام از ما به حمايت از دوست مان و در واقع براي پايان دادن به درگيري وارد مهلکه شديم، در آن ميان همه داشتند همديگر را مي زدند، احسان به طرف من حمله کرد و من هم براي اينکه ضربه يي نخورم چاقو را براي دفاع از خودم بيرون آوردم و در کشمکش بين من و احسان چاقو به وي برخورد کرد.به رغم دفاعيات بهنود پسر نوجوان به قصاص محکوم و مراحل قانوني اجراي حکم نيز طي شد تا اينکه يک ماه قبل نام بهنود در ليست اعداميان قرار گرفت. با وجود تلاش هاي انجام گرفته اولياي دم مقتول حاضر نشدند رضايت دهند و عنوان کردند به هيچ وجه از خون پسرشان نمي گذرند. بهنود که روزهاي سختي را در زندان مي گذراند، نامه يي خطاب به مادر احسان نوشت و از او طلب بخشش کرد. در اين نامه بهنود اشاره کرد مادر ندارد و مهر مادري را از مادر احسان طلب مي کند. با اين حال پدر و مادر احسان حاضر نشدند اعلام رضايت کنند تا اينکه با دستور آيت الله هاشمي شاهرودي اجراي حکم قصاص بهنود متوقف شد، با اين وجود باز هم تلاش هاي فردي و گروهي و برگزاري جلسات صلح و سازش در دايره اجراي احکام دادسراي جنايي تهران به نتيجه نرسيد و اولياي دم اعلام کردند حاضر نيستند از قصاص بگذرند.با گذشت يک ماه از توقف اجراي حکم بهنود، دادسراي جنايي تهران يک بار ديگر پرونده اين جوان را روي ميز قرار داد تا نام اين پسر به ليست اعداميان چهارشنبه آخر ماه اضافه شود.

محمد فدايي

دومين پسر نوجواني که در ليست اعداميان قرار دارد محمد فدايي است. وي متهم است در مقابل باشگاه بيلياردي در رباط کريم در جريان يک نزاع دسته جمعي جواني 21ساله به نام سعيد را به قتل رسانده است. محمد در جلسه محاکمه اش اعلام کرد حين کشمکش سعيد ضرباتي را با چماق به سر او کوبيد و وي در يک حالت دفاعي و براي دفاع از خودش چاقو را بيرون آورد که در پي هجوم عاملان نزاع سعيد روي چاقوي او افتاد و جان باخت. محمد نيز به اعدام محکوم شد و پس از اينکه سن وي به بالاي 18 سال رسيد، سال گذشته در ليست اعداميان قرار گرفت اما در آخرين لحظات مشخص شد دو وکيل محمد قلابي بوده اند و از آنجايي که محاکمه محمد به لحاظ شکلي خلاف نص صريح قانون بود نام وي از فهرست مرگ بيرون آمد. در حالي که حقوقدانان معتقد هستند با توجه به قوانين جاري محمد بايد يک بار ديگر و با داشتن حق وکيل محاکمه شود، نام وي نيز در ليست اعداميان چهارشنبه قرار داده شد.

سعيد جزي

سعيد جزي نيز سومين نوجوان اعدامي است که جواني به نام مرتضي را در سن 17سالگي کشته است. سعيد در سال 82 در دعوا با کارگر يک اغذيه فروشي او را به قتل رساند. سعيد در شعبه 1183 دادگاه عمومي محاکمه و به قصاص محکوم و مراحل قانوني پرونده وي نيز طي شد و اکنون نام وي در ليست اعداميان پنج تيرماه جاري قرار داده شده است.خانواده اين سه پسر نوجوان که لحظات سختي را مي گذرانند پس از اطلاع از زمان اعدام فرزندان شان از رئيس قوه قضائيه خواستند از اختيارات خود استفاده کند و براي جلب رضايت اولياي دم به آنها مهلتي دوباره بدهد.

احتمال اعدام بهنود شجاعی در روز 22 خرداد و سعید جزی در روز 5 تیر

سعید جزی و بهنود شجاعی دو نوجوانی هستند که در سن 17 سالگی به اتهام قتل عمد دستگیرو محکوم به قصاص نفس شده اند که احتمال اجرای حکم آنها در روزهای یاد شده وجود دارد. شنیده شده که دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران آقای حشمت الله جابری زمان اجرای حکم را مقرر نموده ولی برخلاف بند ح ماده 7 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم و اعدام و شلاق مصوب سال 1382 که مرجع قضایی مجری حکم را مکلف نموده، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به وکیل محکوم علیه ابلاغ نماید تاکنون زمان مقرر به اینجانب ابلاغ نشده است. بدیهی است اجرای احکام اعدام در صورت عدم ابلاغ به وکیل محکوم علیه برخلاف مقررات می باشد
  

40 EU countries condemn execution of Saeed Jazee and Behnoud Shojaee

On behalf of the European Union, the EU presidency on Friday urged Iran to
halt the execution of Saeed Jazee, Behnoud Shojaee and more than 95 other  juvenile offenders on death row. Following a formal protest by the EU on May 4, the head judiciary of Iran postponed the execution of Shojaee, 20, who was 17 years old when he killed another boy in a street brawl in
Tehran . The one month postponement order came from the head of the judiciary, Hashemi Shahroudi, seeking a settlement with the victim’s family.  Both mediation attempts have failed so far and Behnoud is facing execution in two weeks.

According to prevailing laws in Iran , victims’ families can either demand the implementation of the death sentence or receive blood money retribution instead.

The other juvenile , Saeed Jazee was convicted of the murder of a 22-year-old man in 2003, when he was 17. Last week Ayatollah Sharudi issued the final authorization to execute Saeed and now he is also hoping for a pardon by the alleged victim’s family.

Following the news Stop Child Executions and Amnesty International issued urgent action calls to stop the execution.

Stop Child Executions Campaign thank the presidency of the European for the immediate response. Additionally SCE president , Nazanin Afshin-Jam has contacted both United Nations and the Canadian government about the pending executions of Saeed Jazee and Behnood Shojaee. The UN has already passed the matter to appropriate mechanisms for necessary actions.

Declaration by the Presidency on behalf of the EU on the imminent execution of Behnoud Shojaee and Saeed Jazee

23.05.2008


The EU is deeply concerned by the news of the imminent execution of Behnoud Shojaee and Saeed Jazee, who were convicted and sentenced to death for crimes committed when they were minors.
The EU notes that these juvenile death sentences are in direct contravention of the Islamic Republic of Iran’s international obligations and commitments, as explicitly set out in the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, both clearly prohibiting the execution of minors or people who have been convicted of crimes committed when they were minors.
The EU urges the Islamic Republic of Iran to comply with International Law and to immediately halt the execution of Mr Shojaee and Mr Jazee and of all other juvenile offenders on the death row, taking in consideration alternative sentences for juvenile offenders.

The Candidate Countries Turkey, Croatia* and the former Yugoslav Republic of Macedonia*, the Countries of the Stabilisation and Association Process and potential candidates Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, and the EFTA countries Iceland, Liechtenstein and Norway, members of the European Economic Area, as well as Ukraine and the Republic of Moldova align themselves with this declaration.
* Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia continue to be part of the Stabilisation and Association Process.

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia

 

 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • The Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Amnesty International urgent call to save Saeed Jazee

PUBLIC         – AI Index: MDE 13/070/2008
21 May 2008
Further Information on UA 08/08 (MDE 13/006/2008, 09 January 2008) – Death penalty
IRAN – Saeed Jazee (m), aged 21, juvenile offender

Saeed Jazee’s death sentence has been approved by the Head of the Judiciary. The family of the victim still have the power to pardon him, but if they choose not to then he will be in imminent danger of execution.  

Saeed Jazee, a sculptor, is held in a young offenders centre in Karaj, Tehran Province. He was convicted of the murder of a 22-year-old man, which took place in 2003 when he was 17 years old, and sentenced to qesas (retribution). The Supreme Court rejected his appeal, and his case was sent for final approval to the Head of the Judiciary, Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi.

The killing apparently took place after Saeed Jazee had gone to a friend’s sandwich shop, helped himself to a sandwich and started eating it. The 22-year-old man, who had just started working at the shop and did not know Saeed, started arguing with him about the sandwich and attacked him with a kitchen knife. During the scuffle, the knife fell to the floor and Saeed picked it up at the same time as the man charged at him and was wounded in the process. Saeed Jazee and the other employees in the shop tried to help him. During the trial, the shop’s other employees stated that the killing had been accidental. Saeed Jazee has repeatedly stated that the killing was not intentional.

Under Article 206 (b) of Iran’s Criminal Code, murder is classed as premeditated “in cases where the murderer intentionally makes an action which is inherently lethal, even if [the murderer] does not intend to kill the person.”

BACKGROUND INFORMATION

As a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, Iran has undertaken not to execute juvenile offenders, those convicted of crimes committed when they were under 18. However, since 1990 Iran has executed at least 28 juvenile offenders, six of them in 2007. At least 84 juvenile offenders are now on death row in Iran. This number may be even higher as at least a further 15 Afghan juvenile offenders have reportedly been sentenced to death. For more information about executions of juvenile offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, June 2007), http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007.

Amnesty International opposes the death penalty in all cases, and supports the global trend away from the use of the death penalty, powerfully expressed in the UN General Assembly’s resolution calling for a worldwide moratorium on executions on 18 December 2007.

 
RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English or your own language:
– calling on the authorities to commute the death sentence passed on Saeed Jazee, who is at imminent risk of execution for a crime committed when he was under 18;
– reminding them that Iran is a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which prohibits the use of the death penalty against those under the age of 18 at the time of offence, and that the execution of Saeed Jazee would therefore be a violation of international law.

APPEALS TO:

Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:                 info@leader.ir
Salutation:         Your Excellency

Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email:                 info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation:         Your Excellency

COPIES TO:
President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:                 dr-ahmadinejad@president.ir OR via website: www.president.ir/email

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 2 July 2008.

Working to protect human rights worldwide

URGENT: Shahrudi authorized Saeed’s execution

URGENT CALL 

The head of Iran’s judiciary has issued the final permission to execute Saeed Jazee, the 21 year old Iranian boy who was sentenced to death for an alleged murder at the age of 17. The victim was 5 years older than him at the time. 

In December of 2007, Iranian children rights attorney Mohammad Mostafaei sent SCE a copy of his letter to Iran’s head of Judiciary, Ayatollah Shahrudi, in which he detailed the case of Saeed Jazee. The alleged victim was 5 years older than him at the time. 

Saeed’s attorney in the letter to Shahrudi explained that Saeed who is a sculpturing artist went to the sandwich shop of his close friend to eat while his family were on vacation. He picked a sandwich and started eating and the new employee, who did not know Saeed started arguing, took the kitchen knife and attacked Saeed . Saeed resisted and the knife fell and Saeed in order to scare and stop the employee picked up the knife but the employee charged towards him while Saeed was holding the knife. After being injured , Saeed tried to help and even other employees who had seen the incident hid the knife since they felt that Saeed was not at fault. Saeed’s attorney thinks that the alleged victim was the cause of his own death and he suspects that he may have been under a drug or alcohol influence and states that the body should have been tested for drugs.

Under Article 206 (b) of Iran’s Criminal Code, murder is classed as premeditated “in cases where the murderer intentionally makes an action which is inherently lethal, even if [the murderer] does not intend to kill the person.”

On January 9th, 2008 Amnesty International also issued an urgent action request to save Saeed’s life.

To help save Saeed from execution please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English, French or your own language:

expressing concern that Saeed Jazee is at risk of execution for a crime committed when he was under 18;
– calling on the authorities to commute his death sentence;
– reminding them that Iran is a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which prohibits the use of the death penalty against those
under the age of 18 at the time of offense, and that the execution of Saeed Jazee would therefore be a violation of
international law;
– urging the authorities to pass legislation to abolish the death penalty for offences committed by persons under the
age of 18, so bringing Iran’s domestic law in line with its obligations under international law;
– stating that you acknowledge the right and responsibility of governments to bring to justice those suspected of criminal offences, but unconditionally opposes child executions.


APPEALS TO:


Leader of the Islamic Republic

Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader, Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.ir

Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)

Minister of Intelligence
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Islamic Republic of Iran

COPIES TO:
President
Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: + 98 21 6 649 5880
Email: dr-ahmadinejad@president.ir
via website:
http://www.president.ir/email/


Director, Human Rights Headquarters of Iran
Mohammad Javad Larijani
C/o Office of the Deputy for International Affairs
Ministry of Justice,
Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad (Ark) Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: + 98 21 5 537 8827 (please keep trying)

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

در انتظار چوبه دار با موافقت رئيس قوه‌قضاييه

 محمد مصطفايي وكيل  سعيد جزي

 
نوجوانی دیگر به پای چوبه دار خواهد رفت
سعيد جزي نفر سومی که آقای شاهرودی با اجرای حکم قصاص نفس (اعدام) وی موافقت نمودند.

پروندة سعيد جزي كه در سن 17 سالگي به اتهام قتل عمد دستگير و سپس با طي تشريفات قانوني توسط شعبه 1183 به قصاص نفس محكوم شد ، جهت اعمال مادة 205 قانون مجازات اسلامي از سوي اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران جهت استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال شده بود که متاسفانه ایشان با اجرای حکم موافقت نمودند. با این وصف سعید جزی محکوم به اعدام زیر 18 سال در صورتی که اولیاء دم رضایت ندهند به زودی اعدام خواهد شد.
سعيد جزي كه در هنر مجسمه سازي در كانون اصلاح و تربيت فعاليت داشته، و اكنون در زندان رجايي شهر كرج به سر مي برد در تاريخ 23/3/1382 ناخواسته و بدون آنكه سؤ نيتي در ارتكاب قتل عمد داشته باشد در يك درگيري بچگانه با چاقويي كه در دست مرتضي جان زمين ( مقتول ) بود وي را به صورت غير عمد به قتل مي رساند.
موكل در هنگام وقوع جرم فاقد رشد عقلاني بوده و سن و سال وي به ميزاني نبوده تا قتلي را به عمد رقم زند مضافاً به اينكه مقتول پنج سال از موكل بزرگتر بوده و با اقدامي ناشيانه و غير معقول عليه خود اين جنايت را به بار آورده است به هر حال امروز آن پسر 17 ساله به سن 21 سالگي رسيده و پشت ميله هاي زندان ، تنها اميدش به رياست محترم قوه قضاييه بوده که ایشان هیچگونه ترتیب اثری به ایرادات پرونده نداند و حال امیدش به اولياء دم مقتول و فعالین حقوق بشر است تا وي را به زندگي برگردانند.
در ساعت بيست مورخ 23/3/1382 ، به دليل آنكه اعضاي خانوادة موكل در مسافرت به سر مي بردند، وي به اغذيه فروشي يكي از دوستانش كه در محلة خودشان واقع بود مراجعه مي نمايد در آن زمان دوست موكل حضور نداشت و مرحوم مرتضي جان زمين به تازگي استخدام و مشغول به كار بود موكل از روي پيش خوان، ساندويچي برداشته و شروع به خوردن مي نمايد مرتضي چون موكل را نمي شناخت شروع به فحاشي كرده و در حالي كه لقمه در دهان وي بود ، با مشت به صورتش زده و درگيري ايجاد مي شود مقتول كه در دستش چاقوي آشپزخانه بود از پشت پيش خوان بيرون آمده و تهديد به ضربه زدن با چاقو مي نمايد موكل از بيم جانش، مقتول را به سمت ديوار هل داده و چاقو از دستان مقتول جدا مي شود موكل از ترس چاقو را بر مي دارد و در حالي كه قصد ترساندن مقتول را با چاقو داشت مقتول به سمت موكل رفته و ناخودآگاه لبة چاقو به شكم مقتول اصابت مي كند و در نهايت با رساندن مرحوم به بيمارستان وي جان مي سپارد.
موكل در تمام مراحل دادرسي به جزء واقعيت مطلبي ديگري عنوان نكرده و تمام سعي و توان خود را به كار بسته تا مرتضي از مرگ نجات يابد. سن و سال موكل به قدري اندك بود كه متصدي ساندويچي ، موكل را دلداري داده و چاقوي آشپزخانه را پنهان مي كند .
در اين پرونده نكاتي حائز اهميت است و آن اينكه :
اولاً – موكل هيچگونه قصد و سؤ نيتي در ارتكاب جرم قتل عمد نداشته و برخلاف بند ب مادة 206 قانون مجازات اسلامي عمداً كاري را انجام نداده كه نوعاً كشنده باشد .
ثانياً – هيچگونه اختلافي بين موكل و مقتول وجود نداشته و انگيزة ديگري هم كه قصد قتل را توجيه كند در پرونده احراز نمي گردد و گزارش معاينه جسد كه علت فوت مرحوم را خونريزي داخلي و پارگي احشاء بدن در اثر اصابت جسم نوك تيز و برنده در زير جناغ سينه اعلام نموده كه مانند ناحيه قلب نوعاً كشنده نيست ، مقصود و مراد وي نبوده تا از مصاديق فعل نوعاً كشنده به شمار آيد .
ثالثاً – در پرونده به روشني علت تأمة مرگ مشخص نشده و به پاسخ كميسيون پزشكي قانوني كه در نظرية مورخ 6/8/1383 صراحتاً در پاسخ به ابهامات بوجود آمده در پرونده اعلام مي نمايند « فاصله زماني ميان ايراد جرح و انتقال به بيمارستان با انجام تحقيق قضايي روشن خواهد شد.» جامع عمل پوشانده نشده و تحقيقات در اين زمينه متوقف گرديده است.
رابعاً – درگيريهايي كه بين مقتول و موكل وجود داشت و اوضاع و احوال قضيه نشان مي دهد كه مقتول با عصبانيت و حالتي غير متعارف و غير ارادي به سمت موكل هجوم برده و با در دست داشتن چاقو قصد درگيري فيزيكي با موكل را داشته است . اين احتمال وجود دارد كه مقتول حالت عادي نداشته و نتيجه آزمايش سم شناسي مي تواند بسياري از ابهامات را روشن نمايند در حالي كه عليرغم برداشتن خون مقتول جهت آزمايش سم شناسي، پاسخي واصل نشده و در اين خصوص نيز تحقيقي انجام نشده است .
خامساً – ايران در سال 1354به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته و در سال 1372 نيز كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته است در مادة 37 اين كنوانسيون اعدام اطفال زير 18 سال منع گرديده و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي محترم شوراي نگهبان هيچگونه ايرادي به مادة فوق وارد نياورده و اينك طبق مادة 9 قانون مدني اين ماده از كنوانسيون در حكم قانون مي باشد اين موضوع نيز از ديد قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده پنهان مانده است هر چند رويه قضايي نيز آثاري بر اين دو سند بين المللي مترتب نمي نمايد .
توضیح تکمیلی در مورد برخلاف قانون بودن احکام صادره نسبت به افرادی که در زمان وقوع جرم سنشان زیر 18 سال بوده اینکه:

در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورا با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند.
مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد:
« كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.»
شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:
«……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.»
با این وصف محرز و مسلم است که صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) سعید جزی و ديگر اشخاصي كه در سن زير 18 سال مرتكب جرم مي شوند بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.

در حال حاضر سه نفر از محکومین به اعدام به نامهای بهنام زارع، بهنود شجاعی و سعید جزی که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر 18 سال بوده، به امید نجات جانشان در زندان بازداشت می باشند.
با تشكر و احترام
محمد مصطفايي وكيل آقاي سعيد جزي

 

Amnesty International: URGENT ACTION to stop execution of Saeed Jazee

Amnesty International issued a worldwide urgent action request regarding the imminent execution of Saeed Jazee in Iran. SCE campaign has also issued an urgent call to stop Saeed’s execution on December 31, 2007.

AMNESTY INTERNATIONAL       URGENT ACTION:
09 January 2008     UA 08/08 Death Penalty
IRAN Saeed Jazee (m), aged 21, sculptor, child offender

Sculptor Saeed Jazee was convicted of a murder committed when he was 17, and is now believed to be at risk of execution.

Saeed Jazee was convicted of the murder of a 22-year-old man, which took place in 2003, and sentenced to qesas (retribution). The Supreme Court upheld his death sentence and his case has been sent for final approval to the
Head of the Judiciary, Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi.

According to reports, the killing took place after Saeed Jazee had gone to a friend’s sandwich shop, helped himself to a sandwich and started eating it. The 22-year-old man, who had just started working at the shop and did not know Saeed, started arguing with him about the sandwich and attacked him with a kitchen knife. During the scuffle, the knife fell to the floor and Saeed picked it up at the same time as the man charged at him and was wounded in the process. Saeed Jazee and the other employees in the shop tried to help him. During the trial, the shop’s other employees stated that the killing had been accidental. Saeed Jazee has repeatedly stated that the killing was not intentional. His lawyer, Mohammad Mostafaei, is appealing for a retrial.

Under Article 206 (b) of Iran’s Criminal Code, murder is classed as premeditated “in cases where the murderer
intentionally makes an action which is inherently lethal, even if [the murderer] does not intend to kill the person.”

BACKGROUND INFORMATION

As a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on
the Rights of the Child (CRC), Iran has undertaken not to execute child offenders, those convicted of crimes
committed when they were under 18. However, since 1990 Iran has executed at least 28 child offenders, six of them
in 2007. At least 79 child offenders are now on death row in Iran. This number may be even higher as at least a
further 15 Afghan child offenders have reportedly been sentenced to death.
For more information about executions of child offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (June
2007), http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible:

– expressing concern that Saeed Jazee is at risk of execution for a crime committed when he was under 18;
– calling on the authorities to commute his death sentence;
– reminding them that Iran is a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which prohibits the use of the death penalty against those
under the age of 18 at the time of offense, and that the execution of Saeed Jazee would therefore be a violation of
international law;
– urging the authorities to pass legislation to abolish the death penalty for offences committed by persons under the
age of 18, so bringing Iran’s domestic law in line with its obligations under international law;
– stating that Amnesty International acknowledges the right and responsibility of governments to bring to justice
those suspected of criminal offences, but unconditionally opposes the death penalty.

APPEALS TO:

Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader, Islamic Republic
Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.ir
Salutation: Your Excellency

Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the
Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir
(In the subject line write: FAO Ayatollah
Shahroudi)
Salutation: Your Excellency

COPIES TO:

President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan
Intersection,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: dr-ahmadinejad@president.ir
via website: www.president.ir/email

Director, Human Rights Headquarters of Iran
His Excellency Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh
(Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St.,
Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri,
Tehran 1316814737 Islamic Republic of Iran
Fax: 011 98 21 3390 4986
(Please keep trying)
Email: fsharafi@bia-judiciary.ir
(In the subject line: FAO Mohammad Javad
Larijani)
int_aff@judiciary.ir
(In the subject line: FAO Mohammad Javad
Larijani)

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the AIUSA Urgent Action office if sending appeals after 20 February 2008

URGENT: 7th child offender in a month facing imminent execution


On the last days of 2007 , Stop Child Executions Campaign was informed of yet another imminent child execution in Iran (7th in the month of December!) . Iranian children rights attorney Mohammad Mostafaei sent SCE a copy of his letter to Iran’s head of Judiciary, Ayatollah Shahrudi, in which he detailed the case of Saeed Jazee, who is accused of murder at the age of 17. The alleged victim was 5 years older than him at the time. 

Saeed Jazee has been imprisoned since the age of 17 and now at the age of 21 is facing execution. His death by hanging has already been approved by Iran’s superior court and is now sent to Ayatollah Shahrudi for final approval.

Saeed’s attorney in the letter to Shahrudi explained that Saeed who is a sculpturing artist went to the sandwich shop of his close friend to eat while his family were on vacation. He picked a sandwich and started eating and the new employee, who did not know Saeed started arguing, took the kitchen knife and attacked Saeed . Saeed resisted and the knife fell and Saeed in order to scare and stop the employee picked up the knife but the employee charged towards him while Saeed was holding the knife. After being injured , Saeed tried to help and even other employees who had seen the incident hid the knife since they felt that Saeed was not at fault. Saeed’s attorney thinks that the alleged victim was the cause of his own death and he suspects that he may have been under a drug or alcohol influence and states that the body should have been tested for drugs.

Mostafaei states that Saeed did not know the victim and the murder was not premeditated and the kitchen knifewas taken by the victim who had access to the kitchen area. Mostafaei has asked for a retrial of the case.


The legal proceedings in Saeed Jazee case, like those of other child offenders facing the death penalty, may have been flawed. SCE Campaign is concerned about the use of evidence in these cases, including that of expert witnesses, where relevant, in trials, and relevant circumstantial evidences. Although
SCE campaign acknowledges the right and responsibility of governments to bring to justice those children suspected of criminal offences, but unconditionally opposes their death penalty as the International law strictly prohibits the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18.

As a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), Iran has undertaken not to execute child offenders. However, since 1990, the ruling Islamic regime in Iran has executed at least 30 child offenders, including more than 6 so far this year. 82 child offenders are now recorded by SCE to be on death row in Iran. This number may be even higher as according to reports, at least a further 15 Afghan child offenders may be under sentence of death. According to the recent statistics provided by an Iranian police official about 170 children can be facing execution in Iran. There has been a surge in processing the children’s file for execution and this is the SEVENTH URGENT CALL IN ONE MONTH that Stop Child Executions Campaign had to issue, the other six being for Ali Mahin-Torabi, Mohammad Latif, Delara DarabiHossein HaghiBehnood and Ali.  

Iran executed a 20 year old boy, Makwan Moloudzadeh, earlier this month for alleged homosexuality at the age of 13. Four child offenders have been executed since October 2007: Babak Rahimi (17), Hossein Gharabaghloo (16), Mohammadreza Tork (15) Makwan Moloudzadeh (13).* [* The numbers in the ( ) indicate the age when they allegedly committed the crime for what they were executed.]

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English, French or your own language:


– Call on the Iranian authorities to immediately halt the execution of Saeed Jazee.
– Express concern that Saeed Jazee was sentenced to death for a crime committed when he was under 18;
- Calling for the death sentence against Hossein to be commuted;
– Remind the authorities that Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, which prohibit the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18, and that the execution of Saeed Jazee would therefore be a violation of international law;
– Urging the authorities to pass legislation to abolish the death penalty for offences committed by anyone under the age of 18, so as to bring Iran’s domestic law into line with its obligations under international law;
– Stating that you acknowledge the right and responsibility of governments to bring to justice those children suspected of criminal offences, but unconditionally opposes their death penalty.

APPEALS TO:
Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Panzdah Khordad (Ark) Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Salutation: Your Excellency
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line: FAO Ayatollah Shahroudi)
Fax: +98 21 3390 4986 (please keep trying, if the called is answered, say “fax please”)

Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.ir
Salutation: Your Excellency

COPIES TO:
Director, Human Rights Headquarters of Iran
His Excellency Mohammad Javad Larijani
C/o Office of the Deputy for International Affairs
Ministry of Justice,
Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad (Ark) Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: + 98 21 5 537 8827 (please keep trying)

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY.

for more information about how to help visit: http://www.stopchildexecutions.com/how-you-can-help.aspx


سعيد جزي محكوم به قصاص نفس در آستانه اعدام

محمد مصطفايي
پروندة سعيد جزي كه در سن 17 سالگي به اتهام قتل عمد دستگير و سپس با طي تشريفات قانوني توسط شعبه 1183 به قصاص نفس محكوم  شد ، جهت اعمال مادة 205 قانون مجازات اسلامي از سوي اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران جهت استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال شد.
سعيد جزي كه در هنر مجسمه سازي در كانون اصلاح و تربيت فعاليت داشته، و اكنون در زندان رجايي شهر كرج به سر مي برد در تاريخ 23/3/1382 ناخواسته و بدون آنكه سؤ نيتي در ارتكاب
 قتل عمد داشته باشد در يك درگيري بچگانه با چاقويي كه در دست مرتضي جان زمين ( مقتول ) بود وي را به صورت غير عمد به قتل مي رساند.
موكل در هنگام وقوع جرم فاقد رشد عقلاني بوده و سن و سال وي به ميزاني نبوده تا قتلي را به عمد رقم زند مضافاً به اينكه مقتول پنج سال از موكل بزرگتر بوده و با اقدامي ناشيانه و غير معقول عليه خود اين جنايت را به بار آورده است به هر حال امروز آن پسر 17 ساله به سن 21 سالگي رسيده و پشت ميله هاي زندان ، تنها اميدش به رياست محترم قوه قضاييه و اولياء دم مقتول است  تا وي را به زندگي برگردانند.
در ساعت بيست مورخ 23/3/1382 ، به دليل آنكه اعضاي خانوادة موكل در مسافرت به سر مي بردند، وي به اغذيه فروشي يكي از دوستانش كه در محلة خودشان واقع بود مراجعه       مي نمايد در آن زمان دوست موكل حضور نداشت و مرحوم مرتضي جان زمين به تازگي استخدام و مشغول به كار بود موكل از روي پيش خوان، ساندويچي برداشته و شروع به خوردن مي نمايد مرتضي چون موكل را نمي شناخت شروع به فحاشي كرده و در حالي كه لقمه در دهان وي بود ، با مشت به صورتش زده و درگيري ايجاد مي شود مقتول كه در دستش چاقوي آشپزخانه بود از پشت پيش خوان بيرون آمده و تهديد به ضربه زدن با چاقو مي نمايد موكل از بيم جانش، مقتول را به سمت ديوار هل داده و چاقو از دستان مقتول جدا مي شود موكل از ترس چاقو را بر مي دارد و در حالي كه قصد ترساندن مقتول را با چاقو  داشت مقتول به سمت موكل رفته و ناخودآگاه لبة چاقو به شكم مقتول اصابت مي كند و در نهايت با رساندن مرحوم به بيمارستان وي جان مي سپارد.
موكل در تمام مراحل دادرسي به جزء واقعيت مطلبي ديگري عنوان نكرده و تمام سعي و توان خود را به كار بسته تا مرتضي از مرگ نجات يابد. سن و سال موكل به قدري اندك بود كه متصدي ساندويچي ، موكل را دلداري داده و چاقوي آشپزخانه را پنهان مي كند .
در اين پرونده نكاتي حائز اهميت است و آن اينكه :
اولاً – موكل هيچگونه قصد و سؤ نيتي در ارتكاب جرم قتل عمد نداشته و برخلاف بند ب مادة 206 قانون مجازات اسلامي عمداً كاري را انجام نداده كه نوعاً كشنده باشد .
ثانياً – هيچگونه اختلافي بين موكل و مقتول وجود نداشته و انگيزة ديگري هم كه قصد قتل را توجيه كند در پرونده احراز نمي گردد و گزارش معاينه جسد كه علت فوت مرحوم را خونريزي داخلي و پارگي احشاء بدن در اثر اصابت جسم نوك تيز و برنده در زير جناغ سينه اعلام نموده كه مانند ناحيه قلب نوعاً كشنده نيست ، مقصود و مراد وي نبوده تا از مصاديق فعل نوعاً كشنده به شمار آيد .
ثالثاً – در پرونده به روشني علت تأمة مرگ مشخص نشده و به پاسخ كميسيون پزشكي قانوني كه در نظرية مورخ 6/8/1383 صراحتاً در پاسخ به ابهامات بوجود آمده در پرونده اعلام مي نمايند « فاصله زماني ميان ايراد جرح و انتقال به بيمارستان با انجام تحقيق قضايي روشن خواهد شد.» جامع عمل پوشانده نشده و تحقيقات در اين زمينه متوقف گرديده است.
رابعاً – درگيريهايي كه بين مقتول و موكل وجود داشت و اوضاع و احوال قضيه نشان        مي دهد كه مقتول با عصبانيت و حالتي غير متعارف و غير ارادي به سمت موكل هجوم برده و با در دست داشتن چاقو قصد درگيري فيزيكي با موكل را داشته است . اين احتمال وجود دارد كه مقتول حالت عادي نداشته و نتيجه آزمايش سم شناسي مي تواند بسياري از ابهامات را روشن نمايند در حالي كه عليرغم برداشتن خون مقتول جهت آزمايش سم شناسي، پاسخي واصل نشده و در اين خصوص نيز تحقيقي انجام نشده است .
خامساً –  ايران در سال 1354به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته و در سال 1370 نيز كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته است در مادة 37 اين كنوانسيون اعدام اطفال زير 18 سال منع گرديده و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي محترم شوراي نگهبان هيچگونه ايرادي به مادة فوق وارد نياورده و اينك طبق مادة 9 قانون مدني اين ماده از كنوانسيون در حكم قانون مي باشد اين موضوع نيز از ديد قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده پنهان مانده است هر چند رويه قضايي نيز آثاري بر اين دو سند بين المللي مترتب    نمي نمايد .
به هر تقدير – اخيرا وكالت موكل را پذيرفته و هنگامي كه پروندة وي را مطالعه نمودم، متوجه شدم ابهامات و ايرادات بسياري در پرونده وجود دارد كه حكم صادره عليه موكل مبني بر قصاص نفس را با ترديد و شبهه جدي مواجه مي نمايد هر چند مي دانم كه رياست محترم قوه قضاييه و بازرسان ويژه ايشان با دقت و تيز بيني به تمامي موارد توجه نموده و اجازه نخواهيد داد موكل – هر چند مرتكب قتل غير عمد شده –  به اتهام قتل عمد و به ناحق خونش ريخته شود. طي نامه اي  استدعا نمودم تا ايشان مقرر فرمايند پرونده در اجراي ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مجددا مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.

                                                                         با تشكر و احترام
                                                            محمد مصطفايي وكيل آقاي سعيد جزي