Tag Archives: behnood shojaee

به كدامين قانون ؟

   محمد مصطفايي وكيل بهنود شجاعي و 20 نوجوان در انتظار اعدام
به كدامين قانون بهنود شجاعي مي بايست اعدام شود؟

از طريق نشريات و افراد مختلفي شنيدم كه موكلم به نام بهنود شجاعي سحرگاه چهارشنبه درزندان اوين به دار آويخته مي شود ولي تاكنون اجراي احكام دادسراي امور جنايي به سرپرستي آقاي حشمت الله جابري كه مجري اجراي حكم قصاص نفس بهنود شجاعي است عليرغم اينكه طبق بند ح ماده 7 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صليب، اعدام و شلاق كه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي كيفري به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به وكيل محكوم عليه اعلام كند، تاكنون احضاريه اي جهت زمان اجراي حكم به اينجانب نداده اند .
ولي صرفنظر از اين موضوع مهم واقعا چرا بهنود و امثال بهنود كه در سن زير 18 سال مرتكب عملي شده اند كه نتيجه آن سلب حيات ديگري است مي بايست اعدام شوند به ضرص قاطع مي گويم كه اگر بهنود شجاعي قصاص شود چون حكم صادره عليه وي بر خلاف قانون و ناعادلانه بوده است در حق بهنود و امثال وي بي عدالتي روا گشته و اين عمل مصداق بارز نقض حقوق بشر محسوب     مي گردد . بهنود ندانسته و نخواسته مرتكب عملي كشنده شده و واقعا خود با توجه به اينكه يك ضربه آنهم باشيشه به بدن مقتول وارد كرده در صورتيكه دو ضربه در بدن مقتول مشاهده شده، نمي داند قاتل واقعي است و احتمال اين را مي دهد كه پاي كس ديگري در ميان باشد  و دست تقدير او را به پاي چوبه دار هدايت كرده و چند روز ديگر در صورت عدم رضايت اولياء دم مقتول، به سوي مادرش كه در 13 سالگي او را از دست داده مي رود بهنود تمام درهاي پيش روي خود را بسته ديده و با خداي خود راز و نياز مي كند او مي گويد:
« خداوندا همه تو را مي خوانند و همه از تو ياري مي خواهند. هركس تورا به نوعي صدا مي كند و از تو ياري    مي خواهد. اكنون كه در اين دار بلا گرفتار شدم و به گذشته خود چشم مي اندازم، ميبينم كه به غير از عبادت و اطاعت تو همه كار كردم. به اين مي انديشم كه پدرم كارگر ساده بوده و با نان كارگري ما را بزرگ كرده اما باز قدر آن پدر بزرگوار را ندانستم. به اين مي انديشم كه مادر بزرگم محيط خانه را با محبت خود گرم و لطيف نگه مي داشت اما من قدر آن مادر بزرگ را ندانستم.
اي خدا تو خود مي داني كه من اكنون نادم و پشيمانم، اما چه كنم كه كارم بسيار بد و ناپسند بوده و فقط از تو طلب مغفرت و آمرزش دارم و مي دانم تو بهترين بخشنده اي.
خدايا از تو مي خواهم كه اين بار سنگين گناه كه از طاقت من خارج است از دوشم برداري و من را از جمله توابين و نادمين قرار دهي و راه راست را به من نشان دهي.
بار الها اين مطالب كه اكنون در اين اوراق مي آورم تو خود مي داني كه از اعماق وجودم سرچشمه گرفته، و اميدوارم كه اين حس پشيماني در من بماند تا تو مرا ببخشي.
هميشه در خلوت به اين فكر مي كنيم كه چرا اينكار را بايد من انجام مي دادم من هم كمي تلاش مي كردم تو خود از كرمت به من عطا مي كردي، اگر از راه صدق از تو مي خواستم قطعاً تو مرا ياري مي كردي، اگر دست نيازبه سوي تو دراز   مي كردم تو از كران بي نهايت خود عطا مي كردي.
اما چه كنم غافل شدم، ندانستم. اما چه كنم كه عقل را به دست چشم ظاهر دادم، اين از بچگي و كم خردي من بود.
گوش درون را از صداي حق فرو بستم و زبان حقگو را در كام نگه داشتم و دست را به كاري وا داشتم و پا را در راهي گذاشتم كه غير از خرابي دنيا و ويران آخرت و ناخرسندي والدين خود هيچ به همراه نداشت و تو خود مي داني كه چقدر پشيمانم.
اي كاش آنروز در زندگيم نبود؛ اي كاش پايم مي شكست و گام در آن راه ويران نمي گذاشتم.
اي كاش دستم مي شكست و در اينكار ياريم نمي كرد اي كاش چشمم كور مي شد و اين روزها را نمي ديد. و اي كاش گوشم كر ميشد و هيچ سرزنشي را نمي شنيدم، كه عذاب اين دنيا را مي توان تحمل كرد اما عذاب آخرت بسيار سخت و دردناكتر است.
امان از وجدانم كه نمي توانم در آن زمان كجا بود. نمي دانم در آن لحظه به كدام ديار بود و در پي چه بود كه غفلت توانست مرا با خود همراه كند و از راه به در برد. و بعد از آن حادثه دوبار وجدان خود را نمايان كرده كه ديگر كار از كار گذشته بود. ديگر هيچ نمي توان كرد اما وجدان آمده و در هر لحظه مرا سرزنش مي كند كه به عذابي همراه من است.
ديگر زندگي يعني رنج، و جواني از پيري درمانده برايم بدتر شده و سلامت جسم مانند طاعون همراهم است. كه اينها نعمتهاي خداوند بود اما خودم با دستانم همه را خراب كردم.
چه كردم كه عذاب دوزخ برايم دشوارتر شده.
چه باري بر دوشم آمده كه از توانم خارج است در اين عذاب نمي دانم با چه كسي بايد صحبت كنم، و اين درد كه سوهان روح و روانم شده را با چه كسي تقسيم كنم. خدايا تو خود از همه چيز با خبري و همه چيز را مي داني اينها از سرشت پاكم نشأت گرفته.
بغض گلويم را مي فشارد، و بي اختيار اشك چشمانم را نمناك مي كند دستانم مي لرزد و پاهايم سست مي شود، و با دستانم سرم را مي گيرم و از زانوانم كمك مي گيرم كه سنگيني سرم را تحمل كند.
هنوز با گذشت زمان نمي توانم به آن فكر كنم كه چه كار قبيحي را مرتكب شده ام و نمي توانم قبول كنم اين كار من است.
هنوز لرزه بر اندامم مي افتد كه وقتي آن لحظه جلوي چشمانم مي آيد.
سردي اين زندان مرا بيچاره كرد.
آن پدر مهربان كه هر وقت مشكلي برايم به وجود مي آمد مي رفتم كنارش و سر به شانه هايش مي گذاشتم و با او درد دل مي كردم و او نيز دستي به سرم مي كشيد و مرا آرام مي كرد.
با دست خود خاك بر سرم كردم.
يك لحظه سياه عمرم را تباه كرد كه اگر تو نبخشي فنا خواهد شد.
بگذار به تو بگويم اللهم اغفرلي كل ذنب اذنبته
با اين كار آينده را نيز خراب كردم كه ديگر آباد كردن آن محال است.
خدايا كمكم كن.
اين افكار از هر عذابي برايم بدتر است و مانند سايه سياه همراهم است، خدايا چه كنم به كجا پناه ببرم و از كه ياري بخواهم. « خدايا مرا رها كن »
قلبم مالامال از درد و غم است. زبانم ديگر نمي چرخد و به تنهايي پناه برده ام كه اين بيشتر عذابم ميدهد.
خنده در وجودم مرده شادي با من بيگانه شده و از من فراري است هرچه سعي مي كنم حتي يك لبخند كوچك بر لبانم جاري شود …. نمي توانم.
اينها همه از عمل نسنجيده و كودكانه خودم بوده.
خداوندا محبت بي پايان تو كو كه همان محبتي كه از طريق پدر به من ارزاني داشتي همان محبتي كه از چشمانش آنرا مي ديدم كه آن نيز برايم آرزو شده.
خدايا ديگر نمي توانم.
مگر خود نگفتي كه هركس پشيمان به سوي تو بيايد و از تو ياري بخواهد و توبه كند تو كمكش مي كني؟
مگر نگفتي كه اگر هر جواني با حالت پشيمان به سوي تو بيايد و اشكان چشمش را براي تو هديه بياورد و دل شكسته داشته باشد تو در دل شكسته او خانه خواهي داشت، و هديه او را قبول خواهي كرد.
بار خدايا مرا ببخش.
خدايا مگر نگفتيد هر چه مي خواهيد از من بخواهيد و فقط مرا صدا بزنيد تا به كمك شما بيايم.
خدايا صدايم را بشنو و دردم را دوا كن و اين بار گران را از دوشم بردار.
يا ارحم الراحمين.
تو كه قاضي الحاجاتي پس حاجتم را نزد تو مي آورم و تو خود حاجت روايم كن.
خدايا دستم را به سوي تو دراز مي كنم و از تو ياري مي خواهم و دستم را بگير و ياريم كن و به من توفيق جبران كردن همه خطاها را عطا كن كه اين فقط از تو بر مي آيد.
يا رب العالمين
آمين يا ارحم الراحمين   
بهنود از بنده خدا بريده و به خدا پناه مي آورد ولي چرا او محمد فدايي، بهنام زارع و سعيد جزي مي بايست در عنفوان جواني اعدام شوند گناه آنان ناخردي، غرور، بي عقلي، كودكي، فقد شعور فكري و غيره بود ولي آيا مجازات اين گناهان مرگ است. شايد دو روز ديگر بهنود در اين جهان نباشد ولي حال كه زنده است عاجزانه مي خواهد كه به وي كمك شود و متاسفانه دستگاه قضايي عليرغم اينكه مي تواند جلوي اجراي حكم بهنود و ديگر كساني كه در زير 18 سال مرتكب جرم شده اند را بگيرد پا در يك كفش كرده كه حتما مي بايست در روز 22 خرداد اعدام شود؟؟!!
در آخر براي آنكه اثبات كنم اعدام اطفال زير 18 سال بر خلاف قانون وناعادلانه است حاضرم با هر مخالفي به خصوص مسئولين قوه قضاييه با حضور خبرنگاران مناظره كنم تا شايد راهي باشد براي نجات جان اين نوجوانان.
       

European Union condemns upcoming child executions in Iran

04.06.2008

 

EU Presidency statement on the imminent execution of juvenile offenders in Iran

 

The Presidency of the EU expresses its deep concern on news of the imminent execution of Mr Mohammad Fadaei who was convicted and sentenced to death for a crime committed when he was a minor. Mr Fadaei is scheduled to be executed on 11 June 2008. Two other juvenile offenders, Mr Behnood Shojaee and Mr Saeed Jazee, who were also convicted of crimes which took place when they were minors, have also been scheduled for execution on 11 June and 25 June 2008 respectively.
The Presidency notes that these juvenile death sentences are in direct contravention of the Islamic Republic of Iran’s international obligations and commitments, specifically as set out in the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, both clearly prohibiting the execution of minors or people who have been convicted of crimes committed when they were minors. These international legal obligations have been freely entered into by the Islamic Republic of Iran and must be fully respected by the Iranian authorities.
The Presidency calls on the Islamic Republic of Iran to comply with international law and to immediately halt the executions of Mr Mohammad Fadaei, Mr Behnood Shojaee, Mr Saeed Jazee and all other juvenile offenders on death row, taking in consideration alternative sentences for juvenile offenders and respect for international norms and standards that provide safeguards guaranteeing the protection of the rights of those facing the death penalty.
The European Union has previously raised its concerns with the Iranian authorities concerning the use of juvenile death penalty and has specifically raised the cases of Mr Behnood Shojaee and Mr Saeed Jazee also in this regard.

EXECUTIONS SCHEDULED: Behnoud: Wed. June 11, Saeed Wed. June 25

SCE was informed that Behnoud Shojaee is scheduled to be executed on Wednesday June 11. Saeed Jazee’s execution is set for Wednesday June 25. This is their last chance before execution. To help save their life please visit the following links:

Behnoud: http://scenews.blog.com/3094669/

Saeed Jazee: http://scenews.blog.com/3139759/

How you can help: http://www.stopchildexecutions.com/how-you-can-help.aspx

سه محکوم به قصاص در فهرست مرگ

سه پسر نوجوان که در سنين زير 18 سال مرتکب قتل شده بودند در ليست اعداميان اجراي احکام دادسراي جنايي تهران قرار گرفتند.به گزارش خبرنگار ما نام بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي که هر سه در نزاع دسته جمعي و زماني که زير 18 سال سن داشتند مرتکب قتل و در محاکمه هايي جداگانه به قصاص محکوم شده بودند اکنون در فهرست اعداميان چهارشنبه آخر ماه و پنج تيرماه قرار گرفته اند.

بهنود شجاعي

بهنود اولين فردي است که قرار است روز 22 خردادماه در محوطه زندان اوين اعدام شود. وي که حالا 20ساله است، زماني که 17 سال بيشتر نداشت در يک نزاع خياباني در ونک پارک تهران جواني به نام احسان را به قتل رساند. بهنود که در شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شد در جلسه محاکمه اش گفت؛ من و احسان هيچ کدام عامل اصلي درگيري نبوديم و در واقع دوست من و دوست احسان بودند که با هم درگير شدند. هر کدام از ما به حمايت از دوست مان و در واقع براي پايان دادن به درگيري وارد مهلکه شديم، در آن ميان همه داشتند همديگر را مي زدند، احسان به طرف من حمله کرد و من هم براي اينکه ضربه يي نخورم چاقو را براي دفاع از خودم بيرون آوردم و در کشمکش بين من و احسان چاقو به وي برخورد کرد.به رغم دفاعيات بهنود پسر نوجوان به قصاص محکوم و مراحل قانوني اجراي حکم نيز طي شد تا اينکه يک ماه قبل نام بهنود در ليست اعداميان قرار گرفت. با وجود تلاش هاي انجام گرفته اولياي دم مقتول حاضر نشدند رضايت دهند و عنوان کردند به هيچ وجه از خون پسرشان نمي گذرند. بهنود که روزهاي سختي را در زندان مي گذراند، نامه يي خطاب به مادر احسان نوشت و از او طلب بخشش کرد. در اين نامه بهنود اشاره کرد مادر ندارد و مهر مادري را از مادر احسان طلب مي کند. با اين حال پدر و مادر احسان حاضر نشدند اعلام رضايت کنند تا اينکه با دستور آيت الله هاشمي شاهرودي اجراي حکم قصاص بهنود متوقف شد، با اين وجود باز هم تلاش هاي فردي و گروهي و برگزاري جلسات صلح و سازش در دايره اجراي احکام دادسراي جنايي تهران به نتيجه نرسيد و اولياي دم اعلام کردند حاضر نيستند از قصاص بگذرند.با گذشت يک ماه از توقف اجراي حکم بهنود، دادسراي جنايي تهران يک بار ديگر پرونده اين جوان را روي ميز قرار داد تا نام اين پسر به ليست اعداميان چهارشنبه آخر ماه اضافه شود.

محمد فدايي

دومين پسر نوجواني که در ليست اعداميان قرار دارد محمد فدايي است. وي متهم است در مقابل باشگاه بيلياردي در رباط کريم در جريان يک نزاع دسته جمعي جواني 21ساله به نام سعيد را به قتل رسانده است. محمد در جلسه محاکمه اش اعلام کرد حين کشمکش سعيد ضرباتي را با چماق به سر او کوبيد و وي در يک حالت دفاعي و براي دفاع از خودش چاقو را بيرون آورد که در پي هجوم عاملان نزاع سعيد روي چاقوي او افتاد و جان باخت. محمد نيز به اعدام محکوم شد و پس از اينکه سن وي به بالاي 18 سال رسيد، سال گذشته در ليست اعداميان قرار گرفت اما در آخرين لحظات مشخص شد دو وکيل محمد قلابي بوده اند و از آنجايي که محاکمه محمد به لحاظ شکلي خلاف نص صريح قانون بود نام وي از فهرست مرگ بيرون آمد. در حالي که حقوقدانان معتقد هستند با توجه به قوانين جاري محمد بايد يک بار ديگر و با داشتن حق وکيل محاکمه شود، نام وي نيز در ليست اعداميان چهارشنبه قرار داده شد.

سعيد جزي

سعيد جزي نيز سومين نوجوان اعدامي است که جواني به نام مرتضي را در سن 17سالگي کشته است. سعيد در سال 82 در دعوا با کارگر يک اغذيه فروشي او را به قتل رساند. سعيد در شعبه 1183 دادگاه عمومي محاکمه و به قصاص محکوم و مراحل قانوني پرونده وي نيز طي شد و اکنون نام وي در ليست اعداميان پنج تيرماه جاري قرار داده شده است.خانواده اين سه پسر نوجوان که لحظات سختي را مي گذرانند پس از اطلاع از زمان اعدام فرزندان شان از رئيس قوه قضائيه خواستند از اختيارات خود استفاده کند و براي جلب رضايت اولياي دم به آنها مهلتي دوباره بدهد.

احتمال اعدام بهنود شجاعی در روز 22 خرداد و سعید جزی در روز 5 تیر

سعید جزی و بهنود شجاعی دو نوجوانی هستند که در سن 17 سالگی به اتهام قتل عمد دستگیرو محکوم به قصاص نفس شده اند که احتمال اجرای حکم آنها در روزهای یاد شده وجود دارد. شنیده شده که دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران آقای حشمت الله جابری زمان اجرای حکم را مقرر نموده ولی برخلاف بند ح ماده 7 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم و اعدام و شلاق مصوب سال 1382 که مرجع قضایی مجری حکم را مکلف نموده، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به وکیل محکوم علیه ابلاغ نماید تاکنون زمان مقرر به اینجانب ابلاغ نشده است. بدیهی است اجرای احکام اعدام در صورت عدم ابلاغ به وکیل محکوم علیه برخلاف مقررات می باشد
  

40 EU countries condemn execution of Saeed Jazee and Behnoud Shojaee

On behalf of the European Union, the EU presidency on Friday urged Iran to
halt the execution of Saeed Jazee, Behnoud Shojaee and more than 95 other  juvenile offenders on death row. Following a formal protest by the EU on May 4, the head judiciary of Iran postponed the execution of Shojaee, 20, who was 17 years old when he killed another boy in a street brawl in
Tehran . The one month postponement order came from the head of the judiciary, Hashemi Shahroudi, seeking a settlement with the victim’s family.  Both mediation attempts have failed so far and Behnoud is facing execution in two weeks.

According to prevailing laws in Iran , victims’ families can either demand the implementation of the death sentence or receive blood money retribution instead.

The other juvenile , Saeed Jazee was convicted of the murder of a 22-year-old man in 2003, when he was 17. Last week Ayatollah Sharudi issued the final authorization to execute Saeed and now he is also hoping for a pardon by the alleged victim’s family.

Following the news Stop Child Executions and Amnesty International issued urgent action calls to stop the execution.

Stop Child Executions Campaign thank the presidency of the European for the immediate response. Additionally SCE president , Nazanin Afshin-Jam has contacted both United Nations and the Canadian government about the pending executions of Saeed Jazee and Behnood Shojaee. The UN has already passed the matter to appropriate mechanisms for necessary actions.

Declaration by the Presidency on behalf of the EU on the imminent execution of Behnoud Shojaee and Saeed Jazee

23.05.2008


The EU is deeply concerned by the news of the imminent execution of Behnoud Shojaee and Saeed Jazee, who were convicted and sentenced to death for crimes committed when they were minors.
The EU notes that these juvenile death sentences are in direct contravention of the Islamic Republic of Iran’s international obligations and commitments, as explicitly set out in the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, both clearly prohibiting the execution of minors or people who have been convicted of crimes committed when they were minors.
The EU urges the Islamic Republic of Iran to comply with International Law and to immediately halt the execution of Mr Shojaee and Mr Jazee and of all other juvenile offenders on the death row, taking in consideration alternative sentences for juvenile offenders.

The Candidate Countries Turkey, Croatia* and the former Yugoslav Republic of Macedonia*, the Countries of the Stabilisation and Association Process and potential candidates Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, and the EFTA countries Iceland, Liechtenstein and Norway, members of the European Economic Area, as well as Ukraine and the Republic of Moldova align themselves with this declaration.
* Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia continue to be part of the Stabilisation and Association Process.

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia

 

 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • The Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

بی‌نتیجه ‌ماندن دومین جلسه سازش بهنود شجاعی

رادیو زمانه 

دومین جلسه سازش بهنود شجاعی جوانی که به اتهام قتل در آستانه اعدام قرار دارد در حالی بدون نتیجه پایان یافت که اولیای دم مقتول خواستار اجرای سریع حکم قصاص هستند.

بهنود شجاعی که در سن 17 سالگی در یک نزاع دسته‌جمعی مرتکب قتل شده، سحرگاه 18 اردیبهشت قرار بود که در محوطه زندان اوین به دار آویخته شود، اما آیت‌الله محمود شاهرودی رییس قوه قضائیه دستور تعویق اجرای آن را داد.

براساس دستور آقای شاهرودی، بهنود شجاعی تنها یک ماه فرصت دارد تا رضایت اولیای دم را بدست آورد.

به‌گزارش خبرگزاری فارس، دومین جلسه سازش این پرونده صبح امروز (شنبه) در حالی بدون رضایت اولیای دم پایان یافت که در اولین جلسه این نیز خانواده مقتول خواستار اجرای حکم قصاص بودند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از پدر مقتول نوشت: «موضوع این قتل و مجازات متهم پرونده فقط در قالب مسائل مربوط به حقوق بشر مطرح می‌شود، اما کسی به آن‌چه بر سر خانواده ما آمده توجه ندارد.»

خبرگزاری فارس این جلسه را آخرین جلسه سازش اعلام کرده است. در صورت برگزار نشدن جلسه‌ای دیگر، بهنود شجاعی باردیگر در آستانه اعدام قرار خواهد گرفت.

عفو بین‌الملل به اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران به شدت اعتراض می‌کند.

‌این سازمان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از سال ۱۹۹۹، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری حکم اعدام را در قبال مجرمان کودک اجرا کرده است.

دولت‌های اروپایی و گروه‌های حقوق بشر از ایران به دلیل افزایش اعدام‌ها در این کشور از زمان آغاز ‌طرح مبارزه با رفتارهای غیراخلاقی‌، انتقادهای فراونی داشته‌اند.

دو معاهده بین‌المللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است. ایران به هر دوی این معاهدات پیوسته است.

لحظات پردلهره براي 2 محکوم به قصاص

   (Excerpts) روزنامه اعتماد

گروه حوادث؛ لحظات پراضطراب براي  2 پسري که به اتهام قتل در زندان به سر مي برند و احکام اعدام شان صادر شده است به سرعت مي گذرد. آنها به رغم تلاش هاي گسترده هنوز نتوانسته اند خود را از چوبه دار دور کنند. بهنود و علي از چند سال پيش به اتهام قتل روانه زندان شده اند و زير تيغ اعدام قرار دارند.

بهنود

 بهنود شجاعي روزهاي پراضطرابي را پشت سر مي گذارد،. اين پسر که متهم است در 17سالگي در يک نزاع دسته جمعي جواني به نام احسان را با ضربه چاقو به قتل رسانده، قرار بود چهارشنبه هفته گذشته به دارآويخته شود، اما با تلاش فعالان حقوق بشر و درخواست هاي مکرر از رئيس قوه قضائيه، آيت الله شاهرودي يک روز قبل از اجراي حکم دستور تعليق آن را به مدت يک ماه صادر کرد.

هرچند جلسه اول صلح و سازش که در دايره اجراي احکام دادسراي جنايي برگزار شد به نتيجه نرسيد، اما با توجه به اينکه والدين احسان از خانواده يي مذهبي و متدين هستند و روحيه گذشت در آنها وجود دارد تلاش ها براي جلب رضايت از پدر و مادر احسان همچنان ادامه دارد.

هم اکنون يک هفته از فرصت يک ماهه رئيس قوه قضائيه سپري شده و بهنود تنها سه هفته ديگر فرصت دارد براي زنده ماندن تلاش کند.

علي

دومين پسري که با حکم مرگ روبه رو است علي مهين ترابي نام دارد. او متهم است در 15 سالگي پسر نوجواني به نام مزدک را کشته است.

علي مهين ترابي که اکنون 20ساله است، دانش آموز ممتاز دبيرستاني در گوهردشت کرج بود. وي روز حادثه با مزدک درگير و حين کشمکش باعث مرگ او شد. علي مدعي است حين درگيري و در حالي که چاقويي در دست داشت با فشار جمعيت همراه مزدک به زمين پرت و چاقو به صورت ناخواسته و کاملاً اتفاقي وارد بدن او شد. پرونده علي مهين ترابي چند ماه قبل براي استيذان نزد رئيس قوه قضائيه فرستاده شد و وکيل مدافع علي نيز با ارسال لايحه يي به دفتر رئيس قوه قضائيه تقاضاي رسيدگي مجدد به پرونده را مطرح کرد.

اين در حالي است که ناظم مدرسه علي هم در گفت وگويي با اعتماد ادعاي عمدي نبودن ضربه مرگبار را تاييد کرد و گفت؛ حين درگيري جمعيت زيادي جمع شده بودند اما مزدک زماني زخمي شد که با فشار جمعيت همراه علي به زمين افتاد.

مادر مزدک در همان مراحل اوليه پرونده اعلام رضايت کرد اما پدر اين نوجوان همچنان بر قصاص علي تاکيد دارد.

به گفته وکيل مدافع علي پرونده اين نوجوان همچنان در دفتر رئيس قوه قضائيه در حال بررسي است و هنوز دستوري در خصوص اجراي حکم يا اعاده دادرسي صادر نشده و پسر زنداني اميدوار است آيت الله شاهرودي با توجه به ايرادهاي موجود در پرونده به وي فرصتي دوباره براي محاکمه و دفاع از خود بدهد.