توقف اجرای حکم بهمن سلیمیان

 آقای شاهرودی، ریاست قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم قصاص بهمن سلیمیان را صادر نمودند. این خبر را ساناز الله بداشتی خبرنگار باحسن نیت روزنامه اعتماد ملی که تلاش بسیار زیادی پیرامون حقوق بشر می نمایند، چند دقیقه پیش به من اعلام کردند ضمن تشکر تمام  کسانی که در راه نجات کودکان این مرز و بوم قدم بر می دارند امیدوارم هر چه زودتر شاهد نسخ قوانین ناعادلانه در کشورمان باشیم.