رهايي 2 نوجوان متهم به قتل از قصاص

اعتماد ملي:

پسري كه متهم است در 17 سالگي و در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مرتكب قتل شده است با پرداخت مبلغي از مرگ نجات يافت. عصمت‌الله جابري، داديار اجراي احكام دادسراي جنايي تهران، در اين‌باره گفت: اين عمل خير با تلا‌ش واحد صلح و سازش دادسراي جنايي و كمك يك خير به رضايت به شرط پرداخت ديه منجر شد و متهم از قصاص نجات يافت. <محمد> متهم است كه روز 17 فروردين سال 85 در 17 سالگي به دنبال يك نزاع جمعي در ميدان شهرري اقدام به مجروح كردن جواني 20 ساله به نام <عليرضا> كرد كه اين جوان بر اثر شدت خونريزي ناشي از جراحات وارده چند روز پس از حادثه روي تخت بيمارستان فيروزآبادي جان باخت. ‌

پس از آن با دستگيري متهم و طي شدن تشريفات قضايي، قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران راي به قصاص متهم دادند و اين راي عينا به تاييد ديوان عالي كشور رسيد. ‌

پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي، سرپرست واحد صلح و سازش دادسرا تلا‌ش خود را براي برقراري سازش در پرونده آغاز كرد و سرانجام اولياي دم اعلا‌م كردند در ازاي دريافت 70 ميليون تومان رضايت خواهند داد، اين در حالي بود كه رقم اوليه براي اعلا‌م رضايت بيش از اين بود و با اقدامات واحد صلح و سازش مبلغ به اين ميزان كاهش يافت.

صبح ديروز با حضور يك خير در دادسرا و پرداخت بخش زيادي از مبلغ مورد درخواست از سوي اولياي متهم، اولياي دم رضايت خود را اعلا‌م كردند، به اين ترتيب محمد از مجازات قصاص رهايي يافت

 دومين پرونده

پسر جواني كه در سال 83 مرتكب قتل شده بود با تلا‌ش اعضاي واحد صلح و سازش دادسراي جنايي تهران موفق به جلب نظر اولياي‌دم مقتول شد، در اين پرونده اولياي‌دم راضي شدند با دريافت مبلغي كمتر از مبلغ ديه در شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران حاضر شده و گذشت خود از قصاص او را اعلا‌م كنند. عصمت‌الله جابري، داديار اجراي احكام دادسراي جنايي كه يكي از اعضاي واحد صلح و سازش دادسراي جنايي است دراين‌باره گفت: اين عمل خداپسندانه با تامين مبلغ 30 ميليون تومان از سوي سه خير بدون فاش شدن نامشان انجام شده است و به اين ترتيب متهم پرونده كه اكنون 21 ساله است از طناب دار نجات پيدا كرد. ‌

اين پرونده اوايل دي‌ماه سال 83 در پي درگيري مرگبار 2 نوجوان در شهرك‌غرب به ماموران پليس اطلا‌ع داده شد. پس از آن گروهي از كارآگاهان همراه بازپرس ويژه قتل به قتلگاه پسر نوجوان رفتند و در بررسي هاي اوليه مشخص شد مهدي 17ساله بر اثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده است، با ادامه تحقيقات كارآگاهان توانستند محمدحسن 16 ساله را كه مرتكب قتل شده بود شناسايي و دستگير كنند. ‌

وي در بازجويي‌ها به‌انجام قتل اعتراف كرد و پس از آن بازسازي صحنه در دستور كار قرار گرفت و در پايان تحقيقات قرار مجرميت متهم صادر شد، پس از آن متهم جوان با صدور كيفرخواست در شعبه 71 دادگاه كيفري محاكمه و به قصاص محكوم شد. در ادامه روند رسيدگي پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد و بعد از تاييد حكم صادره توسط قضات شعبه اول ديوان عالي كشور، پرونده فروردين ماه 86 براي استيذان به دفتر رئيس قوه قضاييه رفت كه با استيذان از آيت‌الله هاشمي شاهرودي پرونده قاتل جوان به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي فرستاده شد و او در انتظار اجراي حكم بود. ‌

اما تلا‌ش واحد صلح وسازش دادسراي امور جنايي متشكل از جابري قاضي اجراي احكام، پورمكري مسوول واحد صلح وسازش و قاضي جعفرزاده سرپرست دادسراي امورجنايي پس از گفت‌وگو با اولياي‌دم مقتول، توانستند رضايت آنها را براي گرفتن ديه و اعلا‌م گذشت جلب كنند

.