لبخند محکوم نوجوان به زندگی

 خبرگزاری ایسکانیوز

:محکوم جوانی که در یک قدمی چوبه دار بود با تلاش خداپسندانه مددکاران زندان مرکزی قم و گذشت خانواده داغدار به زندگی برگشت. به گزارش روز سه شنبه گروه حوادث ایسکانیوز: بازپرس کشیک دادسرای جنایی قم ، وقتی باخبر شد پسری به نام «رامین» در یکی از خیابان های این شهر با ضربه‌ کارد ، کشته شده است به همراه پلیس جنایی به قربانگاه رفت و رسیدگی به پرونده را اغاز کرد. تحقیق کارآگاهان نشان می داد «رامین» قربانی کینه جویی مرد جوانی به نام «علی – م» شده است. با افشای این مسئله ، مجرم دستگیر شد و پس از دیدن مدرک های دادگاه پسند ، جنایت را گردن گرفت. سپس حکم قصاص نفس (مرگ) جنایتکار صادر شد و به تائید دیوان عالی کشور رسید.بدین ترتیب شرایط بسته شدن پرونده زندگی محکوم پشیمان آماده شد اما سرانجام تلاش رئیس و مددکاران زندان مرکزی قم در چندین نشست خداپسندانه نتیجه داد و خانواده داغدار با دریافت 700 میلیون ریال به عنوان بخشی از «دیه» از خونخواهی
گذشت