سعید جزی از زندان آزاد شد

محمد مصطفایی

سعید جزی محکوم به مرگی که در سن شانزده سالگی مرتکب قتل مرحوم مرتضی جان زمین شده بود با رضایت اولیاء دم از مرگ رهایی یافت و پس از گذراندن بیش از پنج سال حبس امروز ( سه شنبه ۸/۵/۱۳۸۷) از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد ایشان آزادی خود را مدیون گذشت اولیاء دم و فعالیتهای فعالین حقوق بشر می باشند و اینجانب شخصا و به وکالت از سعید جزی از تمام کسانی که در راه نجات وی کوشش نمودند صمیمانه سپاسگذارم . در آخر این رویه را ناعادلانه می دانم که نوجوانی که در سنین کودکی و هنگامی که فاقد رشد عقلانی بوده و نسبت به اعمال خود اراده ای ندارد مرتکب عملی می شود که مجازات مرگ گریبانش را می گیرد با گذشت اولیاءدم از زندان آزاد می شود و دیگران که در همین وضعیت قرار دارند با عدم گذشت اولیاءدم حلق آویز می شوند و شایسته نیست نوجوانی که بدون قصد قتل مرتکب جرم شده را با قصد و نیت قبلی اعدام کنیم. امیدوارم روزی برسد که با حذف مجازات مرگ از قوانینمان دیگر دغدغه اعدام را نداشته باشیم.