اعدام کودکي 17 ساله در سنندج

source: hra

عليرغم فشارهاي داخلي و خارجي جهت لغو و عدم صدور احکام اعدام حداقل براي افراديکه پائين تر از سن 18 سال مرتکب جرم شده اند ، سيستم قضائي ايران همچنان با شدت هر چه تمامتر به صدور و اجراي حکم نامتعارف اعدام براي بزهکاران خردسال و نابالغ ادامه ميدهد . در ادامه روند غيرانساني اعدام متهمين به قتل پائين تر از 18 سال ، صبح روز سه شنبه 21 خرداد 1387 نوجواني به نام محمد حسن زاده فرزند فيروز در زندان مرکزي سنندج به دارآويخته شد . وي که متولد سال 1370 بود در سن 15 سالگي در روستاي محل سکونت خود که از توابع شهرستان کامياران ميباشد مرتکب قتل ميشود .

خاصه سيستم قضائي ايران در اين بود که حداقل تا رسيدن به سن قانوني 18 سال اجراي حکم اعدام به صورت تعليق درمي آمد اما در رابطه با محمد حسن زاده حتي اين عرف هم رعايت نشده و در سن 17 سالگي پس از بيش از دوسال حبس حکم وي به مرحله اجرا در آمد . اين در حالي است که طبق ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيز سالها قبل به آن پيوسته است مجازات اعدام در مورد کودکان زير 18 سال ممنوع اعلام شده است اما با وجود پذيرش رسمي کنوانسيون مذکور و تhumaصويب آن در مجلس شوراي اسلامي ايران و به تبع آن لازم الاجرا بودن موارد ذکر شده در اين پيمان نامه و قوه قضائيه و دولت کشورهاي عضو ، اما ايران همچنان اصلي ترين آنها يعني عدم صدور حکم اعدام براي کودکان را رعايت نميکند ، روند غيرقانوني و غيرانساني صدور و اجراي چنين احکامي و ضرورت مقابله با آن ايجاب ميکند افکار عمومي به اشکال مختلف سيستم قضائي ايران را به چالش بکشد بلکه بتواند حداقل از صدور حکم اعدام براي خردسالان در آينده پيشگيري نمود و امثال محمد حسن زاده که کم هم نيستند از ظلم آشکار موجود رهايي يابند .

جمعي از زندانيان سياسي زندان مرکزي سنندج