احتمال اعدام بهنود شجاعی در روز 22 خرداد و سعید جزی در روز 5 تیر

سعید جزی و بهنود شجاعی دو نوجوانی هستند که در سن 17 سالگی به اتهام قتل عمد دستگیرو محکوم به قصاص نفس شده اند که احتمال اجرای حکم آنها در روزهای یاد شده وجود دارد. شنیده شده که دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران آقای حشمت الله جابری زمان اجرای حکم را مقرر نموده ولی برخلاف بند ح ماده 7 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم و اعدام و شلاق مصوب سال 1382 که مرجع قضایی مجری حکم را مکلف نموده، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به وکیل محکوم علیه ابلاغ نماید تاکنون زمان مقرر به اینجانب ابلاغ نشده است. بدیهی است اجرای احکام اعدام در صورت عدم ابلاغ به وکیل محکوم علیه برخلاف مقررات می باشد