نامه خانواده محمد لطیف

جناب آقای مصطفایی
با سلام واحترام 
 درود به شرف شما وجسارت مثال زدنی شما در این کار خدا پسندانه برای موفقیت جنابعالی دعا میکنم ودر این راه به هر ترتیبی که دستور بفرمائید ملتزم به رکاب خواهم بود .
جناب آقای مصطفایی
پیرو نامه شما تقاضا دارم وقت ملاقاتی از جناب آقای شاهرودی ویا مجلس شورای اسلامی گرفته وبا مصاحبه با ایشان وحضرتعالی موضوع ملموس تر شود .واز آقای شاهرودی بخواهید خانواده محمد لطیف در زمان زندانی وآن مواقع که باید به محضر شما برای عرض مسائل دعوت میشدند .اجازه نیافتند .والان هیچ خواسته ایی از شما جز رویت محمد  ودستور به لغو اجرای مجازات های آینده را ندارند .محمد لطیف مشتی از نمونه خروار است .که چگونه سوخت ونابود شد واگر منجی چون شما نداشت محو نیز می شد .در صورتیکه نه اسلام ونه بشریت حکم به این موضوع را می دهد وما به عنوان خانواده محمد خواستار این هستیم که لااقل به نظر مراجع اعظام (حفظه) عنایتی شود 
موفقیت وبهروزی شما آرزوی من وخانواده لطیف می باشد .
خدا نگهدارتان باشد 
1387/3/5 .