نامه برادرمحمد لطیف به نازنین افشین جم

با سلام وادب خدمت سرکار خانم نازنین افشین جم

 من محمد رضا لطیف برادرمحمد لطیف میباشم ونسبت به شما ارادت زیادی دارم ولحظه لحظه زحمات شما نسبت به محمد را شاهد بودم که چگونه وقت و زندگی تان وقف انجام این کار مهم میباشد. از زحمات بی دریغ شما در راه نجات فرزندمان محمد لطیف کمال تقدیر وتشکر لازم را مینمایم وهمانطور که در اولین ایمیل خدمتتان عرض نمودم از ارجاع درخواستمان به شما خوشبینم وحس غریبی به من می گفت که شما می توانید منجی محمد شوید ودر نهایت نیز چنین شد ووکیل معرفی شده از سوی شما چه در مسیر وکالت وچه در راه رضایت قدم اول وآخر را برداشتن واز این بابت واز بابت پذیرفتن حمایت از محمد تا زنده هستم نام نازنین افشین جم نامی  فراموش نشدنی برایمان خواهد بود . حمایت شما باعث گردید که محمد حیات دوباره ایی پیدا نماید . البته ما وقتی به زندان برای ملاقات می رفتیم به محمد موضوع پیگیری های شما را می گفتیم واین موضوع در آن روزهای نا امیدی نقطه امید محمد بود وبه واقع شما صدای بی صدایانی همچون محمد شدید واین موفقیت را به شما تبریک میگویم

 از شما وکلیه همکارانتان در سازمان توقف اعدام نوجوانان تشکر میکنم وخصوصا از آقای دیوید اعتباری وجناب آقای مصطفائی وکیل خوب وارزنده کمال تقدیر وتشکر لازم را مینمایم .برایتان آرزوی موفقیت تن درستی وبهروزی ودر یک کلام هر آنچه که خوب است مینمایم وبرای ابراز تشکر محمد وخانواده در خواست یک تماس تلفنی ومصاحبت با شما را داریم.

 امید واریم همچون ستاره ایی فروزان دراین  شبهای  ظلمت  راه گشای در ماندگان بمانید وهمه از درخششتان بهره مند گردند

با تشکر فراوان
محمد رضا لطیف