اهنگ مرگ یک نوجوان به صدا درآمد

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز

حکم مرگ پسری که در 16 سالگی آدم کشت امروز در دیوان عالی کشور تایید شد و ضرباهنگ مرگ او به صدا درآمد

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگار دانشجویی ایران “ایسکانیوز”، در آخرین نشست رسیدگی به این پرونده که 25 مهر 86 در شعبه 74 دادگاه کیفری تهران به ریاست
قاضی«کوه کمره ای»برگزار شد. ابتدا صفر خاکی (ماینده دادستان) به تشریح کیفرخواست پرداخت:«احمد»12 مرداد 1384پسر22 ساله ای به نام «مهدی» را در یک خیابان تهرانپارس با کارد زخمی کرد و او شش ماه بعد در بیمارستان جان باخت.
نماینده دادستان ادامه داد:با توجه به اینکه ضربه مرگ را «احمد» زد از نظر دادسرا گناهکار است و برایش اشد مجازات می خواهم.
سپس وکیل اولیای دم در جایگاه ویژه قرار گرفت و از طرف خانواده داغدار برای«احمد»حکم مرگ خواست.
مجرم 18 ساله وقتی رو به روی پنج قاضی ایستاد جنایت را گردن گرفت:« آن زمان 16 سال بیش ترنداشتم پدرم تصادف کرده و در خانه دایی ناتنی ام بستری بود.برای دیدنش به آنجا رفتم. لوله های خانه او خراب شده بود و نامادری و دختر دایی ام ظرف های غذا را به کوچه بردند. همانجا مشغول شستن بودند که من از بالای پنجره نگاهشان می کردم.
وی ادامه داد: مهدی و دو نفر از دوستانش سر کوچه نشسته بودند و متلک می گفتند. وقتی نامادری و دختر دایی ام به حیاط آمدند دیدم مهدی و دوستانش یک پسر بچه را به آنجا فرستادند تا سرکشی کند.
«احمد»اضافه کرد: از پله ها پایین رفتم و به آن پسر بچه گفتم از حیاط خانه بیرون برود.آنجا بود که مهدی و دوستانش به سراغم آمدند و جلوی در مرا به باد کتک گرفتند.پایم سر خورد و ظرفهایی که جلوی در بود روی زمین ریخت.ناگهان چشمم به کارد آشپزخانه افتاد،آنرا برداشتم و …
تبهکارادامه داد: باور کنید اما من قصد آدمکشی نداشتم.آنان به من حمله کردند و من برای دفاع از خودم دست به کارد بردم.گزارش ایسکانیوز می افزاید،با پایان حرفهای مجرم،قاضی«کوه کمره ای»و چهار مستشار شعبه 74 وارد شور شدند تا با توجه به مدرک ها او را به مرگ محکوم کردند. حکم امروز در شعبه 11 دیوان عالی کشور تایید شد