عبادی: حکومت ایران اعتنایی نمی کند

گفتگوی ویدا سامعی رادیو بین المللی فرانسه با شیرین عبادی  

اعدام در ایران کوچک و بزرگ نمی شناسد. در حال حاضر بیش از نه زندانی زیر هجده سال، در زندان کرج در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند. شیرین عبادی می گوید:” سالهاست که مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق کودک به اعدام افراد زیر هجده سال اعتراض می کنند، اما حکومت ایران به این اعتراض ها اعتنایی نمی کند.”

آیا بین جرمی که یک صغیر، یعنی کسی که کمتر از پانزده سال دارد مرتکب می شود با جرم یک بزرگسال، تفاوتی وجود ندارد؟ و چه اقداماتی باید صورت بگیرد تا قوانینی
از این قبیل در ایران لغو شود؟

شیرین عبادی می گوید:” به علت پائین بودن سن مسئولیت کیفری در ایران، اگر یک دختر در سن دهسالگی و یک پسر در سن پانزده سالگی مرتکب جرمی شود، با آنان به همانگونه رفتار می شود
که با یک بزرگسال، حال آنکه به نظر نمی رسد افراد زیر هجده سال به بلوغ عقلی رسیده باشند…  

                                             
گوش کنید 4 دقیقه 25 ثانیه