نوجوانان زندان رجایی شهر

فعالان حقوق بشر در ایران

اعدام کودکان زیر 18 سال یکی از موارد بسیار نادر در جهان است که در کشور ایران همچنان قربانیانی را در پی دارد در طی سالهای اخیر عده ای معدود از این قربانیان با اطلاع رسانی مدافعان حقوق بشر نجات یافتند. اما به دلیل محدودیت های که حکومت ایران متوجه فعالان حقوق بشری کرده است بسیاری از این موارد به سازمان های حقوق بشری گزارش نشده است و قربانیان بی شماری را نیز تا کنون در پی داشته است .

حکومت ایران برای توجیه عمل غیر انسانی خود کودکان را تا رسیدن به سن قانونی (+18) ، مد نظر اعلامیه ها و میثاق های جهانی حقوق بشر در زندان نگاه می دارد و سپس آنها را به چوبه های اعدام می سپارد ، اگر چه با تلاش های مدافعان حقوق بشری برخی از آنان از اعدام نجات یافتند ولی جمهوری اسلامی همچنان از لغو چنین قانونی سر باز می زند و تنها کسانی از مرگ نجات می یابند که از سوی رسانه ها و یا مدافعان حقوق بشری نامشان مطرح شده باشد .

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعدام را قتل عمد دولتی می شمارد و اعدام کودکان را شدیدا محکوم می نماید، لذا بدین وسیله ضمن معرفی برخی از زندانیان زندان رجایی شهر ( گوهردشت کرج ) که در سن کودکی یا نوجوانی مرتکب قتل شده اند ، تلاش های خود در جهت افشای موارد مشابه در سایر زندان ها نیز انجام خواهد داد و از سازمان های حقوق بشری برای نجات جان این افراد استمداد می طلبد .

اسامی جمع آوری شده تنها از زندان رجایی شهر کرج می باشد : 
بنیامین رسولی - در 15 سالگی مرتکب قتل شده است) 
بهروز شجاعی – در 16 سالگی مرتکب قتل شده است )
 مرتضی فیض(- در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده است )
 مسعود کفیشیر - اندرزگاه 4 سالن 12 ، کمتر از 18 سال )
 سعید جزی - اندرزگاه 4 سالن 12 ، کمتر از 18 سال )
 حسین ترنج - کمتر از 18 سال )
 مهدی عظیمی - کمتر از 18 سال )
 حامد پور حیدری - کمتر از 18 سال )
 مصطفی نقدی - کمتر از 18 سال )

رونوشت به : 

عفو بین الملل
 دیدبان حقوق بشر
 کمیسر عالی حقوق بشر - لوئیز آربور)