جاوید به مرگ محکوم شد

تهران-خبرگزاری ایسکانیوز:حکم مرگ پسری که بر سر ریختن چای، دوستش را قربانی کرد و به مرگ محکوم شد امروز برای اجرا به دادسرای جنایی تهران رسید
در آخرین نشست رسیدگی به این پرونده که 20 آبان 85 در شعبه 71 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی «نورا…عزیز محمدی
برگزار شد نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت.
«امیر اسماعیل رضوانفر» اعلام کرد:جاوید 20 ساله 16 فروردین 84 در یک ساختمان نیمه کاره خیابان فرشته بر سر ریختن چای، دوست 18 ساله اش «رضوان» را با کارد از پا درآورد.
وی ادامه داد: اکنون با توجه به اعتراف صریح مجرم، بازسازی صحنه جنایت و همچنین شهادت شاهدان عینی، به نمایندگی از اولیای دم برای جاوید، اشد مجازات خواستارم.
سپس قاضی عزیز محمدی از مجتبی؛ مدیر کارگاهی که جاوید و رضوان در آن کار می کردند خواست به بیان جزییات درگیری بپردازد.
شاهد 45 ساله اظهار داشت: آن روز در کارگاهم سرگرم گفت و گو با یک مهندس بودم که فریاد شنیدم. وقتی خودم را به زیرزمین ساختمان نیمه کاره رساندم رضوان را دیدم که غرق خون و جاوید بالای سرش ایستاده بود.
مجتبی اضافه کرد:همان لحظه پلیس را در جریان قرار دادم و جاوید، کاردی را که با آن رضوان را از پا درآورد از زیر موکت بیرون کشید و تحویل ماموران داد. گزارش ایسکانیوز می افزاید، وی تاکید کرد: من با چشم خودم ندیدم که جاوید، دوستش را زده باشد.
سپس پدر قربانی برای قاتل پسرش حکم مرگ خواست و قاضی عزیزمحمدی نوبت را به مجرم 20
ساله داد.با پایان حرف‌های جاوید، رییس شعبه 71 و چهار مستشارش، او را با توجه به مدرکهای موجود به مرگ محکوم کردند.
حکم به تایید شعبه 37 دیوان عالی کشور رسید و امروز به دایره اجرای احکام دادسرای جنایی تهران سپرده شد.خانواده داغدار اگر از خونخواهی نگذرد این پسر خیلی زود اعدام می شود