با پرداخت ديه سينا پايمرد پس از 3.5.سال از زندان آزاد شد

روزنامه اعتماد
نوجوان نوازنده ني که از 5/3 سال پيش به اتهام قتل در زندان به سر مي برد با اعلام رضايت اولياي دم مقتول سرانجام بعدازظهر يکشنبه براي هميشه از زندان آزاد شد و يک بار ديگر به زندگي بازگشت. به گزارش خبرنگار ما، سينا پايمرد که متهم بود در 16 سالگي جواني به نام جهان را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود بعدازظهر يکشنبه در حالي از زندان رجايي شهر کرج آزاد شد که قبل از اعلام رضايت اولياي دم دو بار پاي چوبه دار رفته بود. سينا که 5/3 سال پيش در يک نزاع مرتکب قتل شده بود پس از محاکمه در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران به قصاص محکوم شد و اين حکم در ديوان عالي کشور مورد تاييد قرار گرفت. اوايل سال جاري از آنجايي که سينا نتوانسته بود رضايت اولياي دم مقتول را جلب کند در فهرست اعداميان قرار گرفت. وي که به سن 19 سالگي رسيده بود هنگامي که پاي چوبه دار رفت به عنوان آخرين تقاضا از اجرا کنندگان حکم خواست اجازه دهند او براي دقايقي ني بنوازد. ناله هاي ني سينا سبب شد اولياي دم به صورت موقتي و به شرط دريافت ديه از اعدام وي صرف نظر کنند و به اين ترتيب ني سينا نه تنها باعث نجات خودش از طناب دار شد بلکه يک خانواده ديگر هم تحت تاثير اين اتفاق از قصاص قاتل فرزندشان گذشت کردند. سينا که بر سر خريد ماده مخدر حشيش با مقتول درگير شده و او را به قتل رسانده بود هنگامي که از طناب دار فاصله گرفت، خطاب به اولياي دم گفت انسان ديگري شده و حالا فقط مي خواهد به زندگي کردن و خوب بودن فکر کند، اما چند ماه بعد روزهاي بحراني بار ديگر به زندگي سيناي جوان خيمه زد چرا که او نتوانسته بود ديه مورد تقاضاي اولياي دم را تهيه کند. به اين ترتيب شهريورماه سال جاري يک بار ديگر نام سينا پايمرد در ليست اعداميان چهارشنبه آخرماه قرار گرفت و اولياي دم هم حاضر نشدند کمي بيشتر به خانواده سينا فرصت دهند. در اين ميان تلاش هاي سازمان هاي مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق کودک براي نجات سينا آغاز شد و سرانجام شب قبل از اعدام با نامه رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجراي حکم اعدام سينا صادر شد و او براي بار دوم از سلول انفرادي به اندرزگاه يک زندان رجايي شهر بازگشت. چندي بعد با فراهم شدن مبلغ مورد تقاضاي اولياي دم و اعلام رضايت آنها، سينا از اعدام به طور قطع فاصله گرفت و براي مشخص شدن مجازات جنبه عمومي جرمش در انتظار محاکمه ماند تا اينکه 10 روز پيش براي بار دوم در برابر قضات شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران قرار گرفت و با راي صادره به لحاظ جنبه عمومي جرم به 5/3 سال حبس با احتساب ايام بازداشت محکوم شد و سرانجام بعدازظهر روز يکشنبه درهاي طوسي رنگ زندان رجايي شهر همزمان با اشک شوق سينا و خانواده اش باز شد و قدم هاي لرزان نوازنده ني چارچوب در را پيمود تا يکبار ديگر سينا در هواي سرد زمستاني نفس بکشد و طعم آزادي را بچشد. آزادي سينا اميدي براي ساير نوجوانان محکوم به اعدام است که روزهاي سختي را در زندان مي گذرانند.