طناب دار هنوز بر سر نوجوان 15 ساله

روزنامه اعتماد

 طناب دار هنوز بر سر محمد لطیف نوجوان 15 ساله يي که متهم است در سن 14 سال و 11 ماهگي مرتکب قتل شده سايه افکنده است. محمد متهم است سال گذشته در پي يک نزاع جوان 18 ساله يي به نام منصور را با چاقو به قتل رسانده است. محمد در جلسه محاکمه اش مدعي شد دو روز قبل از حادثه با مقتول درگير شده و نزاع پايان يافته بود اما روز حادثه منصور و دوستانش جلوي او را گرفتند و وي براي دفاع از خود از چاقو استفاده کرد. اين نوجوان در اظهاراتش گفت؛ براي اينکه بتوانم از خودم دفاع کنم چاقو را به سمت منصور پرت کردم اما در حين درگيري و جهش هايي که منصور انجام مي داد چاقو به گردنش برخورد کرد و به زمين افتاد. اين نوجوان در حالي با تقاضاي اولياي دم به قصاص محکوم شد که پزشکي قانوني اعلام کرده بود به رغم اينکه محمد 14 سال و 11 ماه دارد اما به بلوغ فکري و رشد کامل عقلي نرسيده است. اين نظريه در کميسيون تخصصي پزشکي قانوني تهران هم مورد تاييد قرار گرفت اما قضات ديوان عالي کشور هم راي قصاص را تاييد کردند و هم اکنون پرونده براي استيذان نزد رئيس قوه قضائيه فرستاده شده است. هرچند رئيس قوه قضائيه هنوز نظر خود را درخصوص پرونده محمد و نواقصي که وکيل مدافعش مطرح کرده، اعلام نکرده است اما تعدادي از شهروندان از جمله چند استاد دانشگاه براي مذاکره با خانواده منصور و جلب رضايت آنها روز پنجشنبه به ساوه رفتند و تلاش ها براي اخذ رضايت والدين منصور و نجات اين نوجوان از مرگ همچنان ادامه دارد.