لبخند مادر سينا پايمرد

ميترا خلعتبري-  اعتماد ملی 

مادر سينا پايمرد روز گذشته خوشحال‌ترين فردي بود كه از اين خبر لبخند به لب آورد.

مادر سينا چند ساعت پس از آنكه خبر رهايي هميشگي پسرش از حكم قصاص را شنيده بود به اعتماد ملي گفت: <آن‌قدر خوشحالم كه نمي‌دانم چه بايد بگويم. فقط مي‌خواهم از اولياي دم پرونده تشكر
كنم. ممنونم كه بالا‌خره رضايت دادند. آنها بچه‌ام را به من برگرداندند. بزرگ‌ترين لطف زندگي را در حق من كردند. از قاضي جابري و نسرين ستوده كه وكيل پسرم بود هم نهايت سپاسگزاري را دارم

مادر سينا به آينده پسرش بسيار مي‌انديشيد به همين خاطر بلا‌فاصله مي‌گويد: <به محض اينكه سينا از زندان بيرون بيايد قصد دارم او را نزد دكتر مجد، پزشك معالجش ببرم و درمان روانپزشكي‌اش را ادامه بدهم. سينا بايد از اين نظر حتما مداوا شود. بايد سازش را كه عامل نجات او بود ادامه دهد و درسش را بخواند. آرزوهاي بسياري براي پسرم دارم. امروز همه با من تماس گرفتند. همه خوشحالند. امروز يكي از بهترين روزهاي زندگي من است.>

اظهاراتي شبيه آنچه كه مادر سينا گفت پدرش هم روز گذشته بيان ‌كرد. پدر سينا هم از خانواده اولياي دم سپاسگزار بود و روزهاي خوشي را در انتظار پسرش مي‌ديد. پرونده سينا حالا‌ به دادگاه كيفري استان تهران مي‌رود تا يك بار ديگر قاضي نورا… عزيزمحمدي و 4 قاضي مستشار نظري ديگر بر آن اعمال كنند.با رضايت اولياي دم بايد تكليف حبس سينا از سوي قضات مشخص شود كه تا هفته آينده اين موضوع روشن خواهد شد.نسرين ستوده هم كه وكيل سينا است از بابت اين موضوع بسيار خوشحال است. او مي‌گويد: <سينا دومرتبه پاي چوبه دار رفته بود و با نجات بسياري از افراد او نجات پيدا كرد اما واقعيت اين است كه حيات بچه‌ها نبايد به اشخاص سپرده شود بلكه قانون بايد تغيير يابد.>