صغرا نجف پور در آستانه اعدام

حکم اعدام صغرا نجف پور باید فورأ لغو شود!

بعدا از دو هفته آزادی، صغرا نجف پور را خطر اعدام دوباره تهدید می کند. صغرا که از 13 سالگی به اتهام قتل در زندان رشت به سر می برد، اینک 31 ساله است و 18 سال از بهترین سالهای زندگی خود را در زندان با فکر مرگ بر چوبه دار، سپری کرده است. وجدان بیدار بشریت مترقی جهان باید به این حکم ضد انسانی و شنیع اعتراض کند. صغرا قربانی دیگر مانند کبرا و لیلا است. کودکانی که از ابتدای کودکی به مشقت کار کلفتی در خانه های دیگران، آشنا می شوند و دنیای بیرحم و غیر عادلانه را تجربه می کنند. صغرا از 9 سالگی در خانه ای در رشت مشغول به کار بوده است و متهم است که کودک 8 ساله این خانواده را به قتل رساند است. صغرا برخلاف اعترافش به استناد مدارک موجود، بیگناه است. این دختر بی پناه یکبار در سن 17 سالگلی به پای چوبه دار رفته است ولی اعدام نشده است. تصور اینکه چه شکنجه روانی را تا به حال تحمل کرده است برای هر انسان به سختی امکان پذیر است.

کمیته بین المللی علیه اعدام همگان را فرا می خواند که به کمپین بین المللی آزادی صغرا بپیوندند. ما توانایی این را داریم که با یک اعتراض سراسری به حکم اعدام صغرا و با بسیج افکار عمومی و فشار به دولتها و پارلمانهای اروپای، کانادا و دیگر کشورها موجبات آزادی صغرا را فراهم کنیم. کمیته بین المللی علیه اعدام با تمام امکاناتش می کوشد که جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد. جمهوری اسلامی باید بدون فوت وقت صغرا نجف پور را آزاد کند. این خواست انسانی جنبش علیه اعدام است که ما تلاش خواهیم کرد به بسیج مردم مترقی جهان آنرا به جمهوری اسلامی تحمیل کنیم.


کميته بين المللي عليه اعدام