صغري يک بار ديگر در چند قدمي چوبه دار

متهم فقط دو هفته آزادي را تجربه کرد
گروه حوادث روزنامه اعتماد:؛ در حالي که دو هفته پيش صغري دختر جواني که از 13 سالگي در زندان به سر مي برد با موافقت قاضي دادگاه عمومي رشت با قرار وثيقه آزاد شده و اميدهاي تازه براي نجات وي از مرگ شکل گرفته بود، اولياي دم مقتول طي نامه يي خواستار اعدام اين دختر شدند.

به گزارش خبرنگار ما، صغري که اکنون 31 سال دارد، 18 سال از عمرش را در زندان گذرانده است. اين دختر جوان که از 9 سالگي در خانه يي در رشت به عنوان خدمتکار کار مي کرده متهم است در 13 سالگي کودک 8ساله اين خانواده را به قتل رسانده است.

اين دختر 18 سال پيش هنگامي که در برابر قاضي دادگاه جنايي رشت قرار گرفت، اتهام قتل عمد را پذيرفت و گفت؛ من از سن 9 سالگي در خانه امير و خانواده اش کار مي کردم و 13 ساله بودم که اين حادثه اتفاق افتاد. من به امير حسادت کردم و به همين خاطر ابتدا سرش را به ديوار کوبيدم و بعد او را داخل چاه انداختم. وقتي امير گم شد، مادرش چندين روز به دنبال او گشت و سرانجام با تحقيقاتي که پليس انجام داد جسد او از داخل چاه بيرون کشيده شد.

صغري در حالي به قتل اقرار کرد که برخي مدارک موجود در پرونده ادعاهاي او را مردود نشان مي داد و اين احتمال که دختر 13ساله به دروغ ماجراي کشته شدن امير را بازگو کرده و عامل اين جنايت فرد ديگري است، وجود داشت. با اين وجود قاضي پرونده حکم به قصاص دختر نوجوان داد.

پس از صدور اين راي صغري به آن اعتراض کرد و در لايحه يي اعتراف هاي قبلي خود را پس گرفت و گفت قاتل امير نيست. با اين وجود حکم قصاص اين دختر تاييد شد و مرحله استيذان را نيز پشت سر گذاشت و پرونده براي صدور حکم آماده شد.

زماني که صغري 17 سال بيشتر نداشت و 5 سال از دستگيري اش مي گذشت در يک شب هولناک توسط ماموران زندان به سلول انفرادي منتقل شد تا بامداد روز بعد پيش از طلوع آفتاب بالاي چوبه دار برود. صبح روز بعد همبندي هاي صغري که هرگز انتظار ملاقات دوباره اين دختر را نداشتند وي را در حالي مشاهده کردند که به خاطر بازگشت دوباره به زندگي اشک شوق مي ريخت. اولياي دم امير سحرگاه آن روز از انداختن طناب دار به گردن دختر جوان امتناع کرده و هنگام اجراي حکم گفته بودند فعلاً از قصاص پشيمان شده اند و قصد دارند اجراي حکم را به تعويق بيندازند.

پس از آن اولياي دم براي اجراي حکم صغري اقدامي انجام ندادند و پيگير پرونده نشدند تا اينکه دو هفته پيش اين دختر در 31 سالگي تقاضا کرد با سپردن وثيقه آزاد شود. قاضي تيموري رئيس شعبه دادگاه عمومي رشت نيز پس از مطالعه پرونده طبق بخشنامه رئيس قوه قضائيه درخصوص آزادي محکومان به قصاص که در وضعيت بلاتکليف به سر مي برند با اين درخواست موافقت کرد و صغري با قرار وثيقه 60 ميليون توماني از زندان آزاد شد تا بار ديگر رنگ دريا را ببيند.

اما اين شادي چندان دوام نياورد چرا که اولياي دم امير، وقتي خبر آزادي اين دختر زجر کشيده را شنيدند، به اجراي احکام دادگستري رشت مراجعه و با ارائه نامه يي تقاضاي اجراي حکم را مطرح کردند.

قاضي تيموري – مسوول رسيدگي به پرونده صغري- روز گذشته در گفت وگويي با خبرنگار ما گفت؛ درخواست اولياي دم براي قصاص صغري صحت دارد و واحد اجراي احکام به لحاظ قانوني بايد خواسته اولياي دم را مورد بررسي قرار دهد، اما آنچه بايد به آن توجه کرد، سن اين دختر زمان ارتکاب جرم و برخي مسائل ديگر است که در پرونده تا حدودي منعکس شده است.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا صغري مي تواند براي نجات از مرگ تقاضاي اعاده دادرسي دهد، گفت؛ حکم 18 سال پيش صادر شده و زمان قانوني درخواست اعاده دادرسي آن گذشته است، اما اگر وکيل صغري درخواستي در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه دهد، آيت الله هاشمي شاهرودي مي تواند از اختيارات خود براي اين کار استفاده کند.قاضي تيموري در اين خصوص که آيا احتمال اجراي حکم وجود دارد، گفت؛ تلاش براي جلب رضايت اولياي دم از سوي قضات اجراي احکام آغاز شده، اما به هر حال تا زمان جلب رضايت يا اعاده دادرسي متاسفانه احتمال اجرا از سوي اولياي دم وجود دارد.صغري که 18 سال از بهترين روزهاي عمرش را در زندان گذرانده در اين مدت خواندن و نوشتن ياد گرفته است و قصد دارد آنچه را در اين سال ها از دست داده به دست آورد، اما تا زمان صدور دستور آيت الله هاشمي شاهرودي براي توقف اجراي حکم يا گذشت اولياي دم سايه طناب دار همچنان بر سر وي خواهد بود و احتمال اجراي حکم وجود دارد و اين در حالي است که تلاش وکيل صغري براي نجات وي از مرگ همچنان ادامه دارد.