نامه های یک پدر به نازنین افشین جم, آیت الله شاهرودی و مجلس شوراي اسلامي ايران

Letters of father of Mohammad Latif (sentenced to death at 14) to Nazanin Afshin-Jam, Head of Iran’s judiciary and Iran’s parliament  

سرکارخانم نازنین افشین جم

 

 

با سلام واحترام         

              به اطلاع ميرساند  ديوانعالی کشور جمهوری اسلامی ايران حکم اعدام فرزندنوجوان 14 ساله ام را تأييد کرد واين در حالی است که کميسيون عالی پزشکی قانونی کشور اعلام نموده است .طفل مورد نظر در زمان وقوع حادثه رشد عقلانی نداشته است (عدم بلوغ عقل وفکر وذهن ) ودراستفتاءبعمل آمده از 2 نفر از مراجع عالی قدر هرکدام بدين شرح اعلام نظر نموده اند  (حضرت آيت الله بهجت ) درصورتيكه بلوغ شرعي مشكوك باشد كيفر ندارد 2- (حضرت آيت الله مكارم شيرازي ) درقصاص نيز رشد عقلاني لازم است

دراين رابطه مکاتبات عديده ايي با دفتر رهبری ورياست قوه قضائيه ورياست مجلس  ورياست جمهوری وکميسيون های مختلف مجلس انجام داده ام وسعی شده موضوع اطلاع رسانی کاملی صورت پذيرد .

ومتأسفانه تاکنون هيچگونه اقدام وحرکتی از سوی مقامات صورت نپذيرفته است وفرزندم منتظر اجرای يک حکم غير اسلامی وغير شرعی ميباشد .لذا به پيوست کليه مدارک مورد استناد اينجانب که موضوع را اثبات مينمايد ،تقديم ميدارم وبه شما وکالت ميدهم جهت رسانيدن پيام اين بی عدالتی به نام اسلام که تاحتی مورد تأييد وپذيرش اسلام شناسان مورد اتکای حکومت نيز نمی باشد ،تمام سعی وتلاش بی دريغ خود را مبذول بفرماييد ،واينجانب ازرجوع اين درخواست به شما خوش بينم .

سرکارخانم ازآنجائيکه فوت وقت موجب اجرای اين حکم خواهد شد (فرزندم درحال حاضر 17سال و9 ماه سن دارد ودرزمان وقع حادثه 14 سال و11 ماه و23 روز سن داشته است )ملتمسانه درخواست دارم به هرشکل ممکن موضوع را تا حصول نتيجه پيگيری وآنرا امربه ابلاغ بفرماييد .

محمود لطيف

 15/5/86

************************************** 

 سم الله الرحمن الرحي

م
محضر مبارك حضرت آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
با سلام واحترام
             به اطلاع ميرساند فرزندم محمد لطيف دانش آموز سال اول دبيرستان باقرالعلوم (ع)ساوه در تاريخ 7/8/1383 هنگام خروج از مدرسه مورد حمله واقع شده ودر كشاكش خروج سلاح از دست مهاجم ،ايشان كه  هجده ساله بود به رحمت خدا مي رود . اينجانب نيز با اعتقاد راسخي كه به سيستم قضائي مملكتم داشتم ،فرزندم  را كه مدتي به دليل ترس ازخانواده به حرم آقا علي ابن موسي رضا (ع) پناهنده شده بود را تسليم مقامات قضايي نمودم واز دادستان وقت شهرستان تقاضاي رعايت سن ووضعيت جسمي ايشان را نمودم .وايشان با رؤيت شناسنامه فرزندم وتاريخ تولد ايشان 13/8/1368 كه درتاريخ وقوع حادثه 14 سال و11 ماه و23 روز سن داشت اعلام داشتن ايشان بالغ است وهمانند يك بزرگسال باايشان برخورد خواهد شد وازآنجائيكه حقير به موضوع اعتراض نمودم وتأكيدات حضرتعالي در خصوص برخورد با نوجوانان را متذكر شدم ،ايشان با عنوان اينكه به خدا قسم ترتيب اعدام ايشان را خواهم داد ،اگر من وامثال من نباشيم با افكار آقاي شاهرودي فاتحه قوه قضائيه خوانده است ،ايشان براي خودشان اين مسائل را عنوان نموده اند ،ما يك عده هستيم كه به روش خودمان عمل مي نمائيم ،من تاكنون پاي چوبه دار 150 نفر ايستاده ام ومطمئن باش كه فرزندت را اعدام خواهم كرد و…و در زماني نامشخص فرزندم را به پزشكي قانوني شهرستان معرفي وبدون هرگونه آزمايشي با ليني ويا آزمايشگاهي همه علائم بلوغ را درپرونده مظبوط نمودن وازآنجائيكه نظرشان قطعي ومسلم نميبا شد ،نظريه پزشكي قانوني مركز را لازم ديدن واين كار 14 ماه بعد اتفاق افتاد وپس از گرفتن عكسهاي راديولوژي ومعاينه دندانپزشكي ومعاينات متعدد ومصاحبه بدين شرح اعلام نظر نمودن در6/8/83 حداقل برخي از علائم بلوغ جسم آغاز شده بودند ولي نامبرده از لحاظ عقلاني وفكري وذهني بالغ نمي باشد .واين نظريه مورد اعتراض اولياء دم واقع شد وجهت اخذ نظريه كميسيون عالي به اداره كميسيونهاي پزشكي قانوني تهران اعزام شد واين بار اعلام داشتن از صاحب عكس الصاقي معاينه روانپزشكي انجام شد .رشد عقلاني نامبرده درزمان وقوع حادثه براي اين كميسيون محرز نشد .ودرنهايت قاضي محترم پرونده (رياست شعبه 4 حقوقي ساوه )كه خود را هم خط فكري دادستان مخلوع ميدانست ،با اعلام اينكه عدم رشد عقلاني رافع مسؤليت كيفري نميباشد .حكم به قصاص صادر نمودن.
ودراين راستا حقير از مراجع عالي قدراستفتاءنمودم وآقايان درپاسخ اعلام نمودن  -(حضرت آيت الله بهجت ) درصورتيكه بلوغ شرعي مشكوك باشد كيفر ندارد 2- (حضرت آيت الله مكارم شيرازي )    درقصاص نيز رشد عقلاني لازم است .
واين موضوع را طي نامه ايي تقديم رياست محترم شعبه 42 ديوانعالي كشور كردم وايشان نيز با قرائت انشاي حكم دادگاه بدوي كه تمامأ با جهت گيري وداخل نمودن موضوعات غير مربوط به پرونده بود .متأسفانه رأي به تأييد حكم صادره نموده اند . لذا از محضر آن مجتهد والامقام درخواست مينمايم جهت جلوگيري از قرباني نمودن فرزندم      1- دستور به توقف اجراي حكم صادر بفرمايند .2- با احضار پرونده صدق عرايضم را بررسي فرمايند 3- باعنايت به موارد يادشده دستوربه نقص وبررسي مجدد صادربفرمايند .                                                                              
اجرکم عندالله
محمود لطيف    9/5/86 

*************************************

ه نام خدا

محضر مبارك کليه نمايندگان محترم مردم درمجلس شوراي اسلامي ايران

با سلام واحترام

              به پيوست نامه مورخه 9/5/86 ارسالي محضر حضرت آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه را تقديم مينمايم وازکليه نمايندگان محترم عاجزانه درخواست مينمايم  .

1-    موضوع از رياست محترم قوه قضائيه خواسته شود .

2-    با توجه به اتمام كار لايحه جرايم اطفال ونوجوانان دركميسيون حقوقي وقضايي مجلس ،اين لايحه به جهت نجات جان يك نوجوان سريعأ جهت رأي گيري به صحن مجلس آورده شود .

3-    اين نامه وضمائم آن به رويت کليه نمايندگان محترم رسانيده شود .

لاحول ولا قوة الابالله