سينا پايمرد به زودي آزاد مي‌شود

نسرين ستوده، وكيل دادگستري 

«كل مبلغي كه خانواده مقتول طلب كرده بودند، آماده شده و سينا آزاد خواهد شد.»

 «يكي از هموطنان، پس از آگاهي از اين ماجرا با من تماس گرفت و پرداخت 80 ميليون باقي‌مانده را به عهده گرفت.»
رسول گنجي، استاد دانشگاه و ساكن تهران ديروز با وكيل سينا تماس گرفته و اين هزينه را پرداخت كرده است.
ستوده از داشتن چنين هموطناني افتخار مي‌كند: «افتخار مي‌كنم، علاوه بر دكتر گنجي، مبالغ ديگري هم از طرف فعالان حقوق بشر و هموطنانمان پرداخت شده است.»ستوده از اين‌كه مشكل سينا حل شده، خوشحال است اما دغدغهء ديگري ذهن او را مشغول كرده: «قوهء قضاييه نبايد تصميم‌گيري در مورد كودكان را به اولياي دم بسپارد و اين نقص قانون را نشان مي‌دهد.»
وكيل سينا از مراحل اداري و نهايي اين پرونده خبر مي‌دهد: «شنبه كارهاي اداري را انجام مي‌دهيم تا اين پرونده با سرانجامي خوش تمام شود.»