نامه نازنین افشین جم

A word of thanks to Niki and Shehrzad for translating Nazanin Afshin-Jam’s letter to Persian:    
 

 

از دید گاه سازمان ملل هر شخصی که زیر 18 سال باشد کودک نامیده میشود. دولت ایران علیرغم اینکه جزو امضا کنندگان توافقنامه ای میباشد که اعدام هرفرد متهم زیر 18 سال را ممنوع کرده است همچنان به اعدام این کودکان ادامه میدهد. سازمان عفو بین المللی از سال 1990 تا کنون به 21 مورد اعدام کودکان در ایران اشاره کرده است. در اغلب موارد این نوجوانان تا سن 18 سالگی در زندان نگهداشته و سپس اعدام میشوند. هم اکنون بیش از 32 تن از این جوانان در زندان در انتظار حکم اعدام خود میباشند

هدف بیانیه “نوجوانان را اعدام نکنید” آگاهی و پایان دادن به زشت ترین نوع اعدام یعنی درمورد نوجوانان است. تنها از طریق اعمال فشار به دولت جمهوری اسلامی ایران چه در داخل و چه در جوامع بین المللی است که میتوان تاثیر گذار بود.در این چند سال گذشته ما شاهد بودیم که جوانان مختلفی در اثر فشار بین المللی از مرگ رها و یا از زندان آزاد شده اند. برای مثال میتوان از نازنین فتحی و افسانه نوروزی نام برد.

برای جلوگیری از موردی عمل کردن برای یکبار و همیشه لطفا این دادخواست را امضا کنید و به نهضت ما بپیوندید.

آدرس اینترنتی و کمپین ما در حال گسترش میباشد. هر چه ما اطلاعات بیشتری از وکلای مدافع و افراد و سازمان های بین المللی دریافت کنیم بهتر میتوانیم این تارنما را توسعه بدهیم و برنامه عملی قوی تری اتخاذ کنیم. برای تحقق بخشیدن به این امر انسانی ما هم چنین از سازمان ملل، سازمان عفو بین المللی، مقامات رسمی، جراید و رسانه های گروهی تقاضای همکاری داریم.

کمک های نقدی شما هم میتواند برای نجات این کودکان از مرگ کمک موثرباشد. با امضا بیانیه و با تجارب و پیشنهادات خود ما را یاری نمائید.

با تشکر از توجه شما

نازنین افشین جم