© Stop Child Executions is an archive website.  All content is for historical & reference purposes only. Some information may be subject to updates.

زندان اوین

Source: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/07/100725_l17_mostafayee.shtml?s
آقای مصطفایی به دادسرای اوین احضار شد

از ایران خبر می رسد که فرشته حلیمی، همسر محمد مصطفایی وکیل دادگستری، و برادرش فرهاد حلیمی شنبه شب در تهران بازداشت شده اند.

آقای مصطفایی شنبه صبح به صورت کتبی به دادسرای زندان اوین احضار شده بود که با حضور در دادسرا به دلیل شماره حسابی که برای آزادی یک نوجوان محکوم به اعدام اعلام کرده بود، مورد بازخواست قرار گرفت.

اما به گزارش رسانه های حقوق بشری او بعد از بازگشت از دادسرا مجددا و این بار به صورت تلفنی به دادسرای زندان اوین احضار شد.

ساعتی بعد از این احضار تلفنی، ماموران امنیتی با حکم جلب به دفتر او رفتند که آقای مصطفایی در دفتر

حضور نداشته است.

اما ساعت ۱۱ شب، ماموران امنیتی همسر و برادر همسر آقای مصطفایی را که برای برداشتن ماشین آقای مصطفایی به نزدیکی دفتر کار او رفته بودند، بازداشت کردند.

انتقال محمدرضا جلایی پور به مشهد

همچنین محمدرضا جلایی پور، سخنگوی پویش موج سوم حمایت از موسوی و خاتمی، بعد از گذراندن چهل روز بازداشت انفرادی به زندانی در مشهد منتقل شد.

آقای جلایی پور روز یکشنبه ۴ مرداد ۸۹ در تماسی تلفنی با پدرش از انتقال خود به سلول انفرادی در زندانی در مشهد خبر داده است.

آقای جلایی پور روز ۲۵ خرداد ۸۹ و با حکم بازپرسی مشهد "برای ادای پاره ای توضیحات" بازداشت شد.

محمدرضا جلایی پور نخستین بار پس از انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت شده بود، اما در شهریورماه به قید وثیقه آزاد شد.

فاطمه شمس، همسر محمدرضا جلایی پور در وبلاگ شخصی اش نوشته این بار سوم است که همسر وی طی یک سال گذشته بازداشت می شود.

آقای جلایی پور در انتخابات سال گذشته سخنگوی "پویش حمایت از میرحسین موسوی" بود.

او دانشجوی دوره دکترای جامعه شناسی دانشگاه آکسفورد بریتانیاست.

وی سال گذشته زمانی که به همراه همسرش قصد بازگشت به بریتانیا را داشت، در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شده بود.