© Stop Child Executions is an archive website.  All content is for historical & reference purposes only. Some information may be subject to updates.

Source: http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=8152صفر انگوتی برای اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج؛ صفر انگوتی صبح امروز از بند 4 زندان گوهردشت به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
صبح امروز سه شنبه 28 مهرماه صفر انگوتی که در سن 17 سالگی مرتکب جرم شده بود برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان اوین انتقال داده شد و قرار است که صبح روز چهارشنبه حکم اعدام او به اجرا در آید.
در طی 2 هفتۀ اخیر دومین زندانی است که با دستور و تایید قوۀ قضائیه حکم اعدام وی قرار است به اجرا در آید.
احکام اعدام کودکان به دستور و با تایید صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه که توسط ولی فقیه منصوب شده است به اجرا در می آید.ایران جزء کنوانسیون حمایت از کودک است و ملزم به اجرای آن می باشد ولی ولی فقیه در تعارض با قوانین و